Thanh Hóa: Viện phó Viện kiểm sát treo cổ tử vong trong cơ quan

Viện Phó viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) tử vong trong tư thế treo cổ trong trụ sở cơ quan.

<div> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, tối ng&agrave;y 11/1 &ocirc;ng N.V.H &ndash; Viện ph&oacute; Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n huyện Thạch Th&agrave;nh (Thanh H&oacute;a) trực ở cơ quan. Tuy nhi&ecirc;n, s&aacute;ng sớm nay (12/1) nhiều người t&aacute; hỏa ph&aacute;t hiện &ocirc;ng N.V.H đ&atilde; tử vong trong tư thế treo cổ ngay trong trụ sở.</p> <p>Nhận được tin b&aacute;o, cơ quan chức năng tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng c&oacute; mặt tại hiện trường tổ chức kh&aacute;m nghiệm v&agrave; l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>Hiện, cơ quan chức năng đang tiến h&agrave;nh điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ việc</p> </div>

Theo infonet.vn
back to top