Thanh Hóa phân bổ gần 13 tỷ đồng vốn trồng rừng thay thế năm 2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa duyệt tổng vốn phân bổ kế hoạch trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế cho các địa phương, đơn vị thực hiện năm 2020 là gần 13 tỷ đồng. Trong đó, vốn trồng mới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và hỗ trợ trồng rừng sản xuất là hơn 11,1 tỷ đồng; vốn chăm sóc rừng đã trồng là hơn 1,8 tỷ đồng. Việc phân bổ kế hoạch vốn trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị rừng được ưu tiên sử dụng theo thứ tự: Trồng rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ.

Thanh Hóa phân bổ gần 13 tỷ đồng vốn trồng rừng thay thế năm 2020

Thanh Hóa phân bổ gần 13 tỷ đồng vốn trồng rừng thay thế năm 2020

Căn cứ kế hoạch vốn được giao, các chủ dự án tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sử dụng vốn hiệu quả, thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất, tiêu chuẩn cây giống đem trồng, đối tượng nhận hỗ trợ, thụ hưởng và tuân thủ các biện pháp lâm sinh khi trồng rừng thay thế theo quy định; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
PV
.

Theo Đời sống
back to top