Thái Nguyên: Bố trí kinh phí thực hiện xây dựng văn hóa học đường

Tỉnh Thái Nguyên sẽ bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường đảm bảo phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Hàng năm, tỉnh Thái Nguyên sẽ bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường đảm bảo phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với ngành giáo dục xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có để phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu niên và học sinh.

Đồng thời, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên, học sinh về tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước; bảo tồn các di sản văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Mặt khác, thực hiện các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường, thực hiện kế hoạch xây dựng văn hóa học đường gắn với phong trào toàn dân đoàn kết.

Tỉnh Thái Nguyên sẽ đảm bảo các cơ sở giáo dục đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. Theo đó, chú trọng công tác quy hoạch các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, trồng cây xanh trong sân trường. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo Đời sống
Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Rác thải nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân huỷ đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe con người. Điều lo ngại là rác thải nhựa chưa có biện pháp xử lý triệt để.
back to top