Tài xế lái ôtô 223 km/h trên cao tốc

Lái xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, nam tài xế ở Thanh Hóa bị xử phạt 11 triệu đồng, sáng 24/11.

<div> <p class="Normal">Bằng m&aacute;y đo tốc độ, cảnh s&aacute;t ph&aacute;t hiện t&agrave;i xế chạy qu&aacute; tốc độ cho ph&eacute;p tại km87 qua tỉnh Bắc Giang n&ecirc;n b&aacute;o cho tổ c&ocirc;ng t&aacute;c dừng xe ở trạm thu ph&iacute;, c&aacute;ch điểm vi phạm khoảng 20 km.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Qua-toc-do-6928-1606209161.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=J5zFP0T4tEZYSnoaes51Dg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="826" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_qua-toc-do-6928-1606209161.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Qua-toc-do-6928-1606209161.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=tmTxjdy8vcbKkXr3Vt1OcQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/Qua-toc-do-6928-1606209161.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=2TRj74gsxyKONhR1JAio7w 2x" /><img alt="Hình ảnh xe ôtô vi phạm trên Camera bắn tốc độ của cảnh sát. Ảnh: Phương Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_qua-toc-do-6928-1606209161.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">H&igrave;nh ảnh xe &ocirc;t&ocirc; vi phạm tr&ecirc;n Camera bắn tốc độ của cảnh s&aacute;t. Ảnh:<em> Phương Hải</em></p> </figcaption> <p class="Normal">L&agrave;m việc với cảnh s&aacute;t, t&agrave;i xế khai do &quot;vội đi ăn cưới, thấy đường đẹp v&agrave; vắng n&ecirc;n chạy qu&aacute; tốc độ&quot;. Người n&agrave;y xin nộp phạt v&agrave; hứa kh&ocirc;ng t&aacute;i phạm.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i phạt tiền, cảnh s&aacute;t tạm giữ phương tiện 7 ng&agrave;y, tước giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe 3 th&aacute;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/nu-tai-xe-2076-1606209162.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=5IW-n5bG8HMfZrS4dci_aQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="774" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_nu-tai-xe-2076-1606209162.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/nu-tai-xe-2076-1606209162.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ZLYbckflmsRP7i2ytz3oDg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/nu-tai-xe-2076-1606209162.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tbYrkiRsyqfTnghcFnDM8A 2x" /><img alt="Nữ tài xế khi bị dừng xe. Ảnh: Phương Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_nu-tai-xe-2076-1606209162.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nam t&agrave;i xế đi c&ugrave;ng một c&ocirc; g&aacute;i, bị dừng xe ở Bắc Giang s&aacute;ng 24/11. Ảnh: <em>Phương Hải</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn rộng 25 m, gồm 4 l&agrave;n xe v&agrave; 2 l&agrave;n dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự &aacute;n kh&aacute;nh th&agrave;nh hơn một năm, nhưng xe cộ &iacute;t do quốc lộ 1A cũ chạy song song mới được n&acirc;ng cấp v&agrave; kh&ocirc;ng thu ph&iacute;.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top