Quảng Bình: Khởi tố cô giáo "chỉ đạo" cả lớp tát học trò 231 cái

(Khoahocdoisong.vn) - Sáng 5/1/2019, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ban hành quyết định khởi tố cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên Trường THCS Duy Ninh, về "Tội hành hạ người khác".

<p>C&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Phương Thủy bị cấm đi khỏi nơi cư tr&uacute; kể từ ng&agrave;y 28-12-2018 đến ng&agrave;y 26-1-2019, giao cho UBND x&atilde; Duy Ninh quản l&yacute;, theo d&otilde;i.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/bi_tat.png" /></p> <p><em>Người mẹ c&ugrave;ng em học sinh bị bạn t&aacute;t hơn 200 c&aacute;i l&uacute;c c&ograve;n điều trị tại viện</em></p> <p>Trước đ&oacute;, chiều 19/11/2018, em H.L.N ,11 tuổi, học sinh lớp 6.2 - Trường THCS x&atilde; Duy Ninh lỡ miệng n&oacute;i tục ngo&agrave;i s&acirc;n trường, bị đội cờ đỏ ghi v&agrave;o sổ. C&ocirc; Thủy liền đưa ra h&igrave;nh phạt l&agrave; &eacute;p to&agrave;n bộ học sinh trong lớp t&aacute;t li&ecirc;n tiếp v&agrave;o m&aacute; N. Tổng cộng em học sinh n&agrave;y phải lĩnh 231 c&aacute;i t&aacute;t từ 23 bạn (mỗi bạn 10 c&aacute;i) v&agrave; 1 t&aacute;t từ c&ocirc; chủ nhiệm. Sau khi bị đ&aacute;nh, em học sinh &nbsp;phải nhập viện điều trị. Ngo&agrave;i ra, qua t&igrave;m hiểu, c&oacute; 10 học sinh kh&aacute;c c&ugrave;ng lớp bị c&ocirc; Thủy trừng phạt theo c&aacute;ch n&agrave;y.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/bi_tat2.jpg" /><em>Trường THCS Duy Ninh - nơi xảy ra vụ việc </em></p> <p>Trước đ&acirc;y, l&uacute;c c&ograve;n dạy ở Trường THCS Hải Ninh, c&ocirc; Thủy cũng c&oacute; c&aacute;ch &quot;gi&aacute;o dục mạnh tay&quot; khiến phụ huynh bức x&uacute;c v&agrave; vừa chuyển về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường THCS Duy Ninh được v&agrave;i th&aacute;ng lại xảy ra vụ việc n&oacute;i tr&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;y 26/11/2018 Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an huyện Quảng Ninh cũng đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n c&ugrave;ng tội danh tr&ecirc;n gửi sang Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng cấp v&agrave; đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Trần &Aacute;nh Dương</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top