Phó giám đốc chi nhánh của TPBank tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra.

<div> <p><span>Theo nguồn tin từ VOV, Cơ quan CSĐT, C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Ho&agrave;i Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, tr&uacute; tại phường Xu&acirc;n Đỉnh, quận Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) về tội &quot;Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot; theo quy định tại Điều 280, khoản 4 &ndash; Bộ luật H&igrave;nh sự năm 1999 (nay l&agrave; Điều 355, khoản 4 &ndash; Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015).</span></p> <p><span>Nguyễn Ho&agrave;i Thương l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Chi nh&aacute;nh ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cổ phần Ti&ecirc;n Phong (viết tắt l&agrave; TPBank), chi nh&aacute;nh Phạm H&ugrave;ng.</span></p> <p><span>Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Ho&agrave;i Thương trong thời hạn 4 th&aacute;ng để tiến h&agrave;nh điều tra. C&aacute;c quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đ&atilde; được VKS nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội ph&ecirc; chuẩn.</span></p> <p><span>Trước đ&oacute;, căn cứ v&agrave;o đơn tố gi&aacute;c tội phạm của Ng&acirc;n h&agrave;ng TPBank, căn cứ t&agrave;i liệu do cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy bị can Nguyễn Ho&agrave;i Thương đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi lợi dụng chức vụ l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng TPBank - Chi nh&aacute;nh Phạm H&ugrave;ng chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới l&agrave;m thủ tục để Thương ph&ecirc; duyệt, tất to&aacute;n khống 5 sổ tiết kiệm của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Từ đ&oacute;, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của TPBank.</span></p> <p><span>Được biết, ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c tại ng&acirc;n h&agrave;ng, Nguyễn Ho&agrave;i Thương c&ograve;n l&agrave;&nbsp;Tổng Gi&aacute;m đốc của một Viện thẩm mĩ.</span></p> <p><span>Vụ &aacute;n đang được cơ quan chức năng điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</span></p> <p>PV (tổng hợp)</p> <p data-field="source">Theo T&agrave;i ch&iacute;nh Plus</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top