Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở ủy ban

Trong lúc đang say sưa đánh bạc tại trụ sở ủy ban, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị bắt quả tang.

<div> <p>Theo nguồn tin ri&ecirc;ng của ph&oacute;ng vi&ecirc;n D&acirc;n tr&iacute;, khoảng 2h s&aacute;ng 1/6, cơ quan điều tra C&ocirc;ng an tỉnh Thanh Ho&aacute; đ&atilde; bắt quả tang &ocirc;ng Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đang đ&aacute;nh bạc trong ph&ograve;ng l&agrave;m việc tại trụ sở UBND huyện.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở ủy ban - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/icdn-dantri-com-vn_hau-loc-1590985898483.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/icdn-dantri-com-vn_hau-loc-1590985898483.jpg" title="Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở ủy ban - 1" /> <figcaption> <p>UBND huyện Hậu Lộc- nơi &ocirc;ng Long l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch.</p> </figcaption> </figure> <p>Được biết, c&ugrave;ng bị bắt tạm giữ với &ocirc;ng Long, c&oacute; một c&aacute;n bộ cấp trưởng ph&ograve;ng UBND huyện v&agrave; 2 chủ doanh nghiệp. Tất cả đều bị bắt quả tang c&ugrave;ng thực hiện h&agrave;nh vi đ&aacute;nh bạc.</p> <p>Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</p> <p><strong>B&igrave;nh Minh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top