Nối tới Anh, bay thẳng qua Mỹ, hàng không Việt rục rịch tái bay quốc tế

Bamboo Airways được Hội đồng Sân bay Vương quốc Anh cấp slot bay tại sân bay Heathrow (London, Anh) từ tháng 5. Đại diện Bamboo Airways xác nhận thông tin trên và cho biết, hãng sẽ được cấp slot bay để khai thác 6 chuyến bay/tuần tới sân bay Heathrow, từ Hà Nội và TP.HCM.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Bamboo Airways được Hội đồng S&acirc;n bay Vương quốc Anh cấp slot bay tại s&acirc;n bay Heathrow (London, Anh) từ th&aacute;ng 5. Đại diện Bamboo Airways x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n v&agrave; cho biết, h&atilde;ng sẽ được cấp slot bay để khai th&aacute;c 6 chuyến bay/tuần tới s&acirc;n bay Heathrow, từ H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM.</p> <p>Bamboo Airways sẽ khai th&aacute;c đường bay thẳng H&agrave; Nội/TP.HCM - London bằng m&aacute;y bay Boeing 787-9 Dreamliner. Hiện h&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; nhận về v&agrave; đang khai th&aacute;c hai chiếc t&agrave;u bay th&acirc;n rộng n&agrave;y.</p> <p>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng kh&ocirc;ng, trước mắt, Bamboo Airways sẽ tạm thời kh&ocirc;ng bị cạnh tranh trực tiếp. Mặc d&ugrave; lưu lượng di chuyển tại s&acirc;n bay Heathrow thời gian qua giảm mạnh v&igrave; dịch bệnh, nhưng trước tiềm năng v&agrave; triển vọng du lịch, c&aacute;c h&atilde;ng bay vẫn t&iacute;ch cực xin ph&acirc;n bổ slot bay đến London.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nối tới Anh, bay thẳng qua Mỹ, hàng không Việt rục rịch tái bay quốc tế" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bamboo-airways.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Bamboo Airways dự kiến bay thẳng tới Anh bằng t&agrave;u bay th&acirc;n rộng B787</td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm ngo&aacute;i, Bamboo Airways từng l&ecirc;n kế hoạch bay thẳng London (Anh) v&agrave; Frankfurt (Đức) trong qu&yacute; 1/2021, tuy nhi&ecirc;n dự định n&agrave;y đ&atilde; bị ho&atilde;n lại do yếu tố dịch bệnh buộc c&aacute;c đường bay quốc tế phải tạm thời đ&oacute;ng cửa. Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; thực hiện chuyến bay thẳng từ H&agrave; Nội đến London, đưa đ&oacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n bằng m&aacute;y bay Boeing 787-9 Dreamliner. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;ng n&agrave;y cũng sẵn s&agrave;ng&nbsp;<span>bay thẳng tới Mỹ</span> trong qu&yacute; 4/2021.&nbsp;</p> <p>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cũng kỳ vọng chuyến bay thẳng đầu ti&ecirc;n từ Việt Nam tới Mỹ sẽ cất c&aacute;nh v&agrave;o đầu năm 2022. Trước đ&oacute;, HĐQT Vietnam Airlines đ&atilde; chấp thuận kế hoạch triển khai bay đến Mỹ theo kiến nghị của Tổng gi&aacute;m đốc h&atilde;ng n&agrave;y, &ocirc;ng L&ecirc; Hồng H&agrave;.</p> <p>Từ th&aacute;ng 5/2020, Vietnam Airlines đ&atilde; thực hiện 12 chuyến bay đưa người Việt Nam từ Mỹ về nước. Tuy nhi&ecirc;n, số lượng người Việt tại Mỹ c&oacute; nhu cầu về nước c&ograve;n rất lớn nhưng Vietnam Airlines đ&atilde; khai th&aacute;c hết số chuyến bay hồi hương được nh&agrave; chức tr&aacute;ch Mỹ cho ph&eacute;p ngay từ th&aacute;ng 8/2020.</p> <p>Bởi vậy, nhằm phục vụ nhu cầu lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Vietnam Airlines cần tiếp tục thực hiện c&aacute;c chuyến bay hồi hương dưới h&igrave;nh thức xin ph&eacute;p bay thương mại thường lệ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, việc mở lại c&aacute;c&nbsp;<span>đường bay quốc tế</span> đều phụ thuộc v&agrave;o diễn biến dịch bệnh v&agrave; được Ch&iacute;nh phủ, cơ quan chức năng &ldquo;bật đ&egrave;n xanh&rdquo;. V&igrave; thế, khi trả lời h&atilde;ng tin <em>Bloomberg</em>, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết b&agrave;y tỏ mong muốn Ch&iacute;nh phủ sẽ mở cửa trở lại &ldquo;một c&aacute;ch thận trọng&rdquo; c&aacute;c đường bay thương mại quốc tế từ cuối qu&yacute; 2, đầu qu&yacute; 3 năm nay, khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh được kiểm so&aacute;t hiệu quả tr&ecirc;n cả nước.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nối tới Anh, bay thẳng qua Mỹ, hàng không Việt rục rịch tái bay quốc tế" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bay-quoc-te.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa rục rịch mở lại đường bay quốc tế</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện h&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho c&aacute;c hoạt động x&uacute;c tiến bay quốc tế. C&aacute;c đường bay thẳng tới H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan, Nhật Bản vẫn c&oacute; thể bay ngay từ qu&yacute; 2/2021. Thủ tục mở mới c&aacute;c tuyến bay thẳng đi Tokyo (Nhật Bản), Melbourne, Sydney (&Uacute;c), Singapore, Th&aacute;i Lan, Trung Quốc,... vẫn đang được thực hiện song song để c&oacute; thể đưa v&agrave;o khai trương ngay khi c&aacute;c điều kiện cho ph&eacute;p.</p> <p>Trả lời b&aacute;o giới, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Bamboo Airways, cho rằng việc ti&ecirc;m chủng vắc-xin tr&ecirc;n to&agrave;n cầu sẽ tạo ra một sự &ldquo;b&ugrave;ng nổ&rdquo; trong ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave;o cuối năm nay v&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do để h&atilde;ng chuẩn bị bay.</p> <p>Với Vietnam Airlines, trưa 25/3, chuyến bay của h&atilde;ng từ Đ&agrave;i Bắc (Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc) đ&atilde; hạ c&aacute;nh tại s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng, chở 200 h&agrave;nh kh&aacute;ch l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước. Đ&acirc;y l&agrave; chuyến bay kh&aacute;ch tự chi trả to&agrave;n bộ chi ph&iacute;, đ&aacute;nh dấu bước t&aacute;i khởi động bay thương mại quốc tế của h&atilde;ng sau thời gian tạm dừng khai th&aacute;c.</p> <p>Trước đ&oacute;, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết c&aacute;c đường bay quốc tế của h&atilde;ng vẫn đ&oacute;ng, chỉ trừ số &iacute;t chuyến &ldquo;giải cứu&rdquo; đưa đ&oacute;n chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i, người lao động Việt Nam về nước. Hiện dịch bệnh tạm thời được kiểm so&aacute;t, Vietnam Airlines đ&atilde; mở b&aacute;n trở lại v&eacute; m&aacute;y bay một số chặng quốc tế, bay một chiều từ H&agrave; Nội đi Tokyo (Nhật Bản), Frankfurt (Đức), Seoul (H&agrave;n Quốc),...</p> <p>Với đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ, tuy cả hai h&atilde;ng Bamboo Airways v&agrave; Vietnam Airlines đều &ldquo;sốt sắng&rdquo;, song nhiều chuy&ecirc;n gia cho rằng, việc rời bỏ cuộc chơi của một số h&atilde;ng bay đ&atilde; từng khai th&aacute;c đường bay n&agrave;y như United Airlines, Northwest Airlines cho thấy b&agrave;i to&aacute;n về kinh tế vẫn cần lời giải tối ưu. Theo t&iacute;nh to&aacute;n, h&atilde;ng n&agrave;o mở đường bay n&agrave;y mất 5-10 năm mới đạt tới điểm h&ograve;a vốn; 5 năm đầu khai th&aacute;c, số lỗ dự kiến khoảng 30-50 triệu USD/năm.</p> <p>Chưa kể, ngo&agrave;i cạnh tranh gay gắt với nhau, hai h&atilde;ng <span>h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa</span>&nbsp;c&ograve;n phải cạnh tranh với với c&aacute;c h&atilde;ng bay khu vực khai th&aacute;c dạng một điểm dừng, với mức gi&aacute; v&eacute; hợp l&yacute;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top