Nhóm ném phân trâu bò vào đối phương sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư đánh giá tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi, những người liên quan tới vụ việc có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

<div> <p>Ng&agrave;y 6/4, mạng x&atilde; hội xuất hiện h&igrave;nh ảnh một nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n bị khoảng 50 người d&acirc;n n&eacute;m c&aacute;t, sỏi v&agrave; ph&acirc;n tr&acirc;u b&ograve;. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n được x&aacute;c định do m&acirc;u thuẫn tranh chấp đất đai tại huyện Việt Y&ecirc;n, tỉnh Bắc Giang.</p> <p>Với h&agrave;nh vi tấn c&ocirc;ng nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n địa phương li&ecirc;n quan vụ việc sẽ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm ra sao trước ph&aacute;p luật?</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="xu ly vu nguoi dan nem phan nhom thanh nien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/znews-photo-zadn-vn_ezgif.com_gif_maker.gif" title="xử lý vụ người dân ném phân nhóm thanh niên ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một thanh ni&ecirc;n bị người d&acirc;n n&eacute;m ph&acirc;n v&agrave;o mặt. <em>Ảnh cắt từ clip. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền (Trưởng Văn ph&ograve;ng luật sư Đồng Đội) cho biết Hiến ph&aacute;p Việt Nam quy định c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; quyền bất khả x&acirc;m phạm về th&acirc;n thể, được ph&aacute;p luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự v&agrave; nh&acirc;n phẩm. Mọi h&agrave;nh vi x&uacute;c phạm đến danh dự, nh&acirc;n phẩm của người kh&aacute;c sẽ bị xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Trường hợp n&agrave;y, h&agrave;nh động của người d&acirc;n c&oacute; thể bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về h&agrave;nh vi &quot;n&eacute;m gạch, đất, đ&aacute;, c&aacute;t hoặc bất cứ vật g&igrave; kh&aacute;c v&agrave;o nh&agrave;, v&agrave;o phương tiện giao th&ocirc;ng, v&agrave;o người, đồ vật, t&agrave;i sản của người kh&aacute;c&rdquo; hoặc &ldquo;tụ tập nhiều người ở nơi c&ocirc;ng cộng g&acirc;y mất trật tự c&ocirc;ng cộng&rdquo;. Mức xử phạt đối với những h&agrave;nh vi n&agrave;y l&agrave; từ 500.000 đồng tới một triệu đồng.</p> <p>Nếu c&ocirc;ng an x&aacute;c định những h&agrave;nh vi n&agrave;y x&acirc;m phạm nghi&ecirc;m trọng danh dự, nh&acirc;n phẩm của nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n tham gia c&oacute; thể bị truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự về tội L&agrave;m nhục người kh&aacute;c theo quy định tại Điều 155 Bộ luật h&igrave;nh sự 2015.</p> <p>Nếu h&agrave;nh vi n&agrave;y g&acirc;y tổn hại sức khỏe cho nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n, những người li&ecirc;n quan c&oacute; thể bị khởi tố th&ecirc;m về tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="xu ly vu nguoi dan nem phan nhom thanh nien anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/znews-photo-zadn-vn_167523413_4440625692618989_9143545928035800254_n.jpg" title="xử lý vụ người dân ném phân nhóm thanh niên ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n bị người d&acirc;n n&eacute;m ph&acirc;n tr&acirc;u b&ograve; v&agrave;o người. Ảnh: <em>T&acirc;y Bắc 24h.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đồng quan điểm, luật sư Th&aacute;i Phương Quế (Đo&agrave;n luật sư H&agrave; Nội) cho rằng người d&acirc;n c&oacute; thể bị xử l&yacute; về c&aacute;c tội danh n&ecirc;u tr&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, trước khi xử l&yacute; những người n&agrave;y, cơ quan chức năng cần l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới h&agrave;nh động của họ.</p> <p>Nếu th&ocirc;ng tin người d&acirc;n bị đe dọa như trong clip đ&atilde; n&ecirc;u l&agrave; đ&uacute;ng, luật sư cho rằng cần xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n n&agrave;y về h&agrave;nh vi vi phạm quy định về trật tự c&ocirc;ng cộng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, nếu x&aacute;c định h&agrave;nh vi của họ g&acirc;y ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội, những người n&agrave;y c&oacute; thể bị khởi tố về tội G&acirc;y rối trật tự c&ocirc;ng cộng theo Điều 318 Bộ luật h&igrave;nh sự 2015. Mức &aacute;n tối đa đối với tội danh n&agrave;y l&agrave; 7 năm t&ugrave;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top