Nhân viên Ban quản lý chợ ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 22/8, Sở Y tế Đà Nẵng đã thông tin nhanh về trường hợp nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

<div> <p>Bệnh nh&acirc;n L.T., sinh năm 1960, tr&uacute; K278/12B Trần Cao V&acirc;n, Phường Xu&acirc;n H&agrave;, quận Thanh Kh&ecirc;, TP Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>&Ocirc;ng T. l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n Ban quản l&yacute; chợ Lầu Đ&egrave;n (số 305 Trần Cao V&acirc;n, Xu&acirc;n H&agrave;, Thanh Kh&ecirc;, Đ&agrave; Nẵng), tổ trưởng tổ d&acirc;n phố 55 phường Xu&acirc;n H&agrave;, quận Thanh Kh&ecirc;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Nhân viên Ban quản lý chợ ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/52/icdn-dantri-com-vn_20200822114557-1598083453560.jpg" title="Nhân viên Ban quản lý chợ ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 - 1" /> <figcaption> <p>Cơ quan chức năng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o tạm ngừng kinh doanh tại chợ Lầu Đ&egrave;n từ 16h ng&agrave;y 21/8</p> </figcaption> </figure> <p>Buổi s&aacute;ng hằng ng&agrave;y, &ocirc;ng T. đi l&agrave;m tại chợ Lầu Đ&egrave;n, buổi chiều về nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc của tổ trưởng tổ d&acirc;n phố.</p> <p>Sở Y tế th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c, n&oacute;i chuyện, trao đổi với &ocirc;ng L.T tại chợ Lầu Đ&egrave;n hoặc c&aacute;c khu vực kh&aacute;c tại chợ từ ng&agrave;y 17- 21/8 lập tức li&ecirc;n hệ với Trung t&acirc;m Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai b&aacute;o v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</p> <p>Trước đ&oacute;, khuya 21/8, Sở Y tế TP Đ&agrave; Nẵng cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c tổ chức, c&aacute;c nh&acirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c, mua b&aacute;n, trao đổi h&agrave;ng h&oacute;a với 3 tiểu thương dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 kinh doanh tại chợ T&acirc;n Lập v&agrave; Si&ecirc;u Thị c&aacute;c ng&agrave;y 19-21/8 lập tức li&ecirc;n hệ với Trung t&acirc;m Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai b&aacute;o v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top