Người điều trị tại Bệnh viện E không mắc Covid-19

Bệnh nhân 994 được xét nghiệm lại nhiều lần bằng các phương pháp khác nhau và đều có kết quả âm tính với virus gây bệnh Covid-19.

<div> <p>&Ocirc;ng Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự ph&ograve;ng, Bộ Y tế, cho biết th&ocirc;ng tin n&agrave;y tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 chiều 20/8.</p> <p>Cụ thể, hai mẫu x&eacute;t nghiệm của bệnh nh&acirc;n 994 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (H&agrave; Nội) đ&atilde; cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Sau đ&oacute;, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng x&eacute;t nghiệm lại mẫu bệnh phẩm bằng nhiều phương ph&aacute;p kh&aacute;c nhau như Elisa v&agrave; rRT-PCR, đều c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p>Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm của viện đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; mẫu &ldquo;tương đối kh&oacute;&rdquo; bởi kết quả dương t&iacute;nh ở chu kỳ rất muộn.</p> <p>Bộ Y tế quyết định r&uacute;t trường hợp bệnh nh&acirc;n 994 ra khỏi danh s&aacute;ch những người nhiễm SARS-COV-2. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng vẫn đang được theo d&otilde;i, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Benh vien E anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/95/znews-photo-zadn-vn_phongtoa1.jpg" title="Bệnh viện E ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bệnh viện E (H&agrave; Nội) th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng nhận bệnh nh&acirc;n kh&aacute;m, chữa bệnh từ 20h ng&agrave;y 19/8. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Phạm Ngọc Thạch cho hay đơn vị n&agrave;y đ&atilde; x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 đối với bệnh nh&acirc;n 2 lần. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ tới Covid-19 ở trường hợp n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng Thạch n&oacute;i.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm của CDC H&agrave; Nội đ&ecirc;m 19/8 cũng cho thấy bệnh nh&acirc;n &acirc;m t&iacute;nh với virus g&acirc;y bệnh Covid-19.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 994 (L.B.N., 87 tuổi) c&oacute; địa chỉ thường tr&uacute; tại x&atilde; Khải Xu&acirc;n, huyện Thanh Ba, Ph&uacute; Thọ. Người n&agrave;y được chuyển từ Bệnh viện E sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tối 19/8, sau khi c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 dương t&iacute;nh (do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện). S&aacute;ng 20/8, Bộ Y tế c&ocirc;ng bố bệnh nh&acirc;n n&agrave;y l&agrave; ca mắc 994 của Việt Nam.</p> <p>Ng&agrave;y 12/8, &ocirc;ng đi kh&aacute;m tại Bệnh viện E (H&agrave; Nội), sau đ&oacute; về nh&agrave; người th&acirc;n ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội. Ng&agrave;y 13/8, &ocirc;ng nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Kết quả chụp CT cho thấy c&oacute; hiện tượng vi&ecirc;m phổi, người n&agrave;y được chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới.</p> <p>Từ 20h ng&agrave;y 19/8, Bệnh viện E th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng kh&aacute;m, chữa bệnh. S&aacute;ng nay, c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần ca bệnh n&agrave;y đều c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top