Người dân ở chung cư Galaxy 9 đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

Trước việc cơ quan điều tra chậm khởi tố vụ án, người dân ở chung cư Galaxy 9 ký vào đơn đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô trẻ em.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/55d08MldjLw/05425352e5150c4b5504/b69f5ce58da064fe3db1/720/MVI_9970_1.mp4?authen=exp=1555659524~acl=/55d08MldjLw/*~hmac=95fba9c37b250a07d7d6062c65af47b0" false="" source-url="/video-cham-xu-ly-vu-dam-o-be-gai-trong-thang-may-cang-lam-du-luan-buc-xuc-post933935.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="1818289873df9a81c3ce" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2019_04_08/MVI_997000_02_36_12Still004.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XyLuUjX4Q-w/19d92dc99b8e72d02b9f/65c1edbb3cfed5a08cef/480/MVI_9970_1.mp4?authen=exp=1555659524~acl=/XyLuUjX4Q-w/*~hmac=cf1f1ad2abf51fa5511161719785b54f"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/aWnLzYXb7MI/whls/vod/0/avQNJ2H3GK5XOMAe-CC/MVI_9970_1.m3u8?authen=exp=1555616324~acl=/aWnLzYXb7MI/*~hmac=6ae661719497a223e12227a9a3d02666" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XyLuUjX4Q-w/19d92dc99b8e72d02b9f/65c1edbb3cfed5a08cef/480/MVI_9970_1.mp4?authen=exp=1555659524~acl=/XyLuUjX4Q-w/*~hmac=cf1f1ad2abf51fa5511161719785b54f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/55d08MldjLw/05425352e5150c4b5504/b69f5ce58da064fe3db1/720/MVI_9970_1.mp4?authen=exp=1555659524~acl=/55d08MldjLw/*~hmac=95fba9c37b250a07d7d6062c65af47b0" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Chậm xử l&yacute; vụ d&acirc;m &ocirc; b&eacute; g&aacute;i trong thang m&aacute;y c&agrave;ng l&agrave;m dư luận bức x&uacute;c&#39;</span></strong> &Ocirc;ng Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; khẳng định Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ l&ecirc;n tiếng mạnh mẽ, thậm ch&iacute; ở diễn đ&agrave;n Quốc hội, về sự việc b&eacute; g&aacute;i bị &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh d&acirc;m &ocirc;.</figcaption> </figure> <p>Ng&agrave;y 17/4, tập thể cư d&acirc;n chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM) đ&atilde; k&yacute; v&agrave;o đơn kiến nghị khởi tố v&agrave; xử phạt nghi&ecirc;m minh đối với &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh (nguy&ecirc;n Viện ph&oacute; VKS TP Đ&agrave; Nẵng) về h&agrave;nh vi d&acirc;m &ocirc; b&eacute; g&aacute;i trong thang m&aacute;y v&agrave;o tối 1/4.</p> <p>Người d&acirc;n bức x&uacute;c khi đ&atilde; 17 ng&agrave;y từ khi &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh c&oacute; h&agrave;nh vi d&acirc;m &ocirc; b&eacute; g&aacute;i trong thang m&aacute;y chung cư, cơ quan điều tra, tố tụng vẫn chưa c&oacute; động th&aacute;i khởi tố vụ &aacute;n.</p> <p>Đơn n&agrave;y được gửi tới UBND TP.HCM, VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM, VKSND quận 4 v&agrave; nhiều cơ quan ban ng&agrave;nh li&ecirc;n quan kh&aacute;c.</p> <p>Nội dung đơn kiến nghị tập thể, y&ecirc;u cầu 3 vấn đề ch&iacute;nh: Đề nghị cơ quan c&oacute; thẩm quyền khởi tố v&agrave; xử phạt nghi&ecirc;m minh &ocirc;ng Linh theo quy định tại Điều 146 BLHS 2015 về tội D&acirc;m &ocirc; đối với người dưới 16 tuổi.</p> <p>Cư d&acirc;n đề nghị c&aacute;c cơ quan tố tụng trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, khởi tố, x&eacute;t xử vụ &aacute;n phải hạn chế c&aacute;c y&ecirc;u cầu l&agrave;m tổn thương nạn nh&acirc;n v&igrave; b&eacute; g&aacute;i c&ograve;n nhỏ tuổi, nếu phải li&ecirc;n tục khai b&aacute;o về vụ việc sẽ l&agrave;m b&eacute; kh&oacute; qu&ecirc;n đi sự kiện tr&ecirc;n, g&acirc;y ảnh hưởng tới t&acirc;m l&yacute; b&eacute; suốt cả đời.</p> <p>Cư d&acirc;n cũng y&ecirc;u cầu cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung v&agrave; hướng dẫn đầy đủ, r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c quy định để dễ d&agrave;ng x&aacute;c định h&agrave;nh vi cũng như c&aacute;c tội danh li&ecirc;n quan đến x&acirc;m hại t&igrave;nh dục trẻ em. Đồng thời, cư d&acirc;n y&ecirc;u cầu phải c&oacute; h&igrave;nh phạt thật nặng đối với loại tội phạm n&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 16/4, trao đổi với <em>Zing.vn</em>,&nbsp;đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết: &quot;Vụ việc vẫn đang được VKS quận 4 r&aacute;o riết l&agrave;m. Hiện chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin g&igrave; mới&quot;. C&ocirc;ng an quận 4 cũng th&ocirc;ng tin đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Nguoi dan o chung cu Galaxy 9 de nghi khoi to ong Nguyen Huu Linh hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/17/damo5_1(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Đ&atilde; gần hết thời hạn giải quyết tin tố gi&aacute;c tội phạm nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa c&oacute; động th&aacute;i khởi tố vụ &aacute;n. Ảnh: <em>Thuận Thắng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, Viện trưởng VKSND TP.HCM đ&atilde; trực tiếp chỉ đạo VKSND quận 4 thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh tố tụng, phối hợp với C&ocirc;ng an quận 4 lấy lời khai c&aacute;c b&ecirc;n, nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi của &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh.</p> <p><strongr>L&atilde;nh đạo VKSND Tối cao y&ecirc;u cầu cơ quan chức năng khẩn trương tiến h&agrave;nh x&aacute;c minh, phối hợp chặt chẽ, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh, đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật, bất kể người đ&oacute; l&agrave; c&aacute;n bộ đương chức hay đ&atilde; nghỉ hưu.</strongr></p> <p><strongr>V&agrave;o đ&ecirc;m 4/4, nguồn tin của <em>Zing.vn </em>cho hay C&ocirc;ng an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 đ&atilde; l&agrave;m việc với &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đ&agrave; Nẵng). Bước đầu, &ocirc;ng Linh thừa nhận c&oacute; h&agrave;nh động &ldquo;nựng&rdquo; b&eacute; g&aacute;i.</strongr></p> <p><strongr>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c&nbsp;chuy&ecirc;n gia ph&aacute;p l&yacute;, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, đại biểu Quốc hội đều khẳng định h&agrave;nh vi của &ocirc;ng Linh l&agrave; d&acirc;m &ocirc; v&agrave; kiến nghị khởi tố vụ &aacute;n.</strongr></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/p87EBoATB1o/a3ceeb7d523abb64e22b/eaa9ea133156d8088147/720/PVonglinh.mp4?authen=exp=1555659533~acl=/p87EBoATB1o/*~hmac=b58d5ef9cefd9ed5a32955cbc9a4f999" false="" source-url="/video-nguoi-dan-noi-can-rot-rao-xu-ly-vu-cuu-vien-pho-vks-dam-o-be-gai-post933155.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="2abbee58b01f5941000e" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2019_04_06/IMG_859100_00_24_14Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/eJV50L0W57Q/261c1bafa2e84bb612f9/c630b38a68cf8191d8de/480/PVonglinh.mp4?authen=exp=1555659533~acl=/eJV50L0W57Q/*~hmac=dee5349143d1f56b208270b6b8b03423"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/psUQXZli8vs/whls/vod/0/_VZvqzYwkBYOc9i2hy4/PVonglinh.m3u8?authen=exp=1555616333~acl=/psUQXZli8vs/*~hmac=f4de76d983a94619bb290ea2269e4362" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/eJV50L0W57Q/261c1bafa2e84bb612f9/c630b38a68cf8191d8de/480/PVonglinh.mp4?authen=exp=1555659533~acl=/eJV50L0W57Q/*~hmac=dee5349143d1f56b208270b6b8b03423" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/p87EBoATB1o/a3ceeb7d523abb64e22b/eaa9ea133156d8088147/720/PVonglinh.mp4?authen=exp=1555659533~acl=/p87EBoATB1o/*~hmac=b58d5ef9cefd9ed5a32955cbc9a4f999" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Người d&acirc;n n&oacute;i cần rốt r&aacute;o xử l&yacute; vụ cựu Viện ph&oacute; VKS d&acirc;m &ocirc; b&eacute; g&aacute;i </span></strong> Việc &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh (Đ&agrave; Nẵng) c&oacute; h&agrave;nh động s&agrave;m sỡ b&eacute; g&aacute;i trong thang m&aacute;y khiến cư d&acirc;n nơi xảy ra sự việc bức x&uacute;c. Họ n&oacute;i g&igrave; sau sự việc tr&ecirc;n?</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top