Nghi can dùng súng truy sát vợ chồng anh trai đã tự sát

Khi đang bị lực lượng công an vây bắt thì Nguyễn Văn Có đã dùng súng tự sát.

<div> <p align="center"><span>Ng&agrave;y 21-9, th&ocirc;ng tin từ C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Phước cho biết nghi can d&ugrave;ng s&uacute;ng truy s&aacute;t vợ chồng anh trai, khiến người chị d&acirc;u tử vong đ&atilde; d&ugrave;ng s&uacute;ng tự s&aacute;t v&agrave; tử vong khi lực lượng c&ocirc;ng an v&acirc;y bắt.</span></p> <p align="center"><img alt="Nghi can dùng súng truy sát vợ chồng anh trai đã tự sát - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/21/d69fe3cbcb442c1a7555_bdcf(1).jpg" /><br /> <em class="image_caption">Nguyễn Văn C&oacute; đ&atilde; d&ugrave;ng s&uacute;ng tự s&aacute;t khi bị lực lượng c&ocirc;ng an v&acirc;y bắt.</em></p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y khi ph&aacute;t hiện Nguyễn Văn C&oacute; đang lẩn trốn tại một vườn c&acirc;y của người d&acirc;n tại ấp 2 (x&atilde; An Khương, huyện Hớn Quản, B&igrave;nh Phước) c&aacute;ch hiện trường g&acirc;y &aacute;n 15 km.</p> <p>Lực lượng c&ocirc;ng an nhanh ch&oacute;ng huy động lực lượng v&acirc;y r&aacute;p để bắt giữ nghi can. Mặc d&ugrave; lực lượng c&ocirc;ng an thuyết phục, vận động nhưng C&oacute; vẫn cầm s&uacute;ng cố thủ v&agrave; bỏ chạy trốn. Khi lực lượng c&ocirc;ng an &eacute;p s&aacute;t v&ograve;ng v&acirc;y, C&oacute; đ&atilde; d&ugrave;ng s&uacute;ng bắn v&agrave;o người tự s&aacute;t.</p> <p>Qua c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m nghiệm, cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; x&aacute;c định nghi can C&oacute; đ&atilde; tử vong.</p> <p>Như PLO đ&atilde; đưa tin, v&agrave;o trưa 19-9, người em trai Nguyễn Văn C&oacute; thủ một khẩu s&uacute;ng rồi đi xe m&aacute;y sang nh&agrave; anh trai t&ecirc;n l&agrave; Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi) tại ấp Ph&uacute; Lạc (x&atilde; Thanh Ph&uacute;, thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước) giải quyết m&acirc;u thuẫn.</p> <p>Khi vừa đến nh&agrave; &ocirc;ng Thấy, người em trai d&ugrave;ng một c&acirc;y s&uacute;ng ngắn (loại s&uacute;ng rulo) bắn nhiều nh&aacute;t v&agrave;o người &ocirc;ng Thấy, khiến &ocirc;ng Thấy tr&uacute;ng một vi&ecirc;n đạn ở ch&acirc;n v&agrave; một vi&ecirc;n sượt cổ.</p> <p>Sau khi &ocirc;ng Thấy chạy v&agrave;o nh&agrave; trốn được, v&igrave; qu&aacute; hoảng sợ vợ &ocirc;ng Thấy l&agrave; b&agrave; B&ugrave;i Thị Đ&agrave;n (70 tuổi) đ&atilde; chạy ra ph&iacute;a cửa sau h&ocirc; ho&aacute;n cầu cứu. Thấy vậy người em trai nhằm thẳng khẩu s&uacute;ng về hướng chị d&acirc;u tiếp tục xả s&uacute;ng, khiến b&agrave; Đ&agrave;n gục tại chỗ.</p> <p>Sau khi g&acirc;y &aacute;n, C&oacute; đ&atilde; bỏ xe m&aacute;y tại hiện trường rồi bỏ trốn. Mọi người đến đưa hai nạn nh&acirc;n đi cấp cứu nhưng b&agrave; Đ&agrave;n đ&atilde; tử vong, &ocirc;ng Thấy bị thương được chuyển l&ecirc;n bệnh viện điều trị.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Thấy cho biết, &ocirc;ng v&agrave; người em Nguyễn Văn C&oacute; đ&atilde; xảy ra m&acirc;u thuẫn từ năm 1992, hai anh em từ mặt nhau từ ng&agrave;y đ&oacute;. Chỉ v&igrave; kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh việc b&aacute;n đất ở B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u rồi đưa h&agrave;i cột mẹ về thị x&atilde; B&igrave;nh Long thờ c&uacute;ng n&ecirc;n C&oacute; &ocirc;m hận trong l&ograve;ng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top