Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về lãi suất rút trước hạn

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 04/2022 về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn đối với tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
tiengui-16557974044771589726868.jpg

Theo quy định hiện hành, khách hàng không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi không kỳ hạn, dao động từ 0,1 – 0,2%/năm.

Tuy nhiên, tại Thông tư 04/2022, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả, ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Thông tư áp dụng đối với 4 hình thức bao gồm: Tiết kiệm có kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Đối với thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày 01/8/2022, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, chi trả, thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo Thông tư này.

Như vậy, quy định mới giúp khách hàng được linh hoạt hơn khi cần rút tiền trước hạn, không cần phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm như trước.

Theo Đời sống
back to top