Mức thu phí thi bằng lái xe ô tô từ 01/8/2023

Hỏi: Tôi nghe nói từ 1/8 có điều chỉnh mức thu phí thi bằng lái xe A1, B1 và B2. Xin hỏi, mức cụ thể là bao nhiêu? Bằng có giá trị bao lâu? Nguyễn Văn Hạnh (Hà Nội)

Trả lời: Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe... có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.

Theo đó, mức phí thi bằng lái xe A1, B1 và B2 cụ thể như sau:

Mức phí thi bằng lái xe A1:

- Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).

- Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).

Mức phí thi bằng lái xe B1 và B2:

- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).

- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần (hiện hành không thu phí này).

Bằng lái xe A1, B1 và B2 có thời hạn bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì thời hạn của bằng lái xe A1, B1 và B2 như sau:

- Bằng lái xe hạng A1 không có thời hạn.

- Bằng lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Bằng lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Hội Luật sư Hà Nội)

Theo Đời sống
back to top