MobiFone thông báo đền bù thiệt hại cho người dùng sau sự cố mất 3G

Chiều 30/9, MobiFone thông báo đền bù cho khách hàng bằng một số gói ưu đãi. Tuy vậy, nhiều người dùng vẫn tỏ ra không hài lòng với cách này.

<div> <p style="text-align: justify;">Theo nh&agrave; mạng n&agrave;y đến nay vẫn chưa thể thống k&ecirc; hết được số lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng bị ảnh hưởng trong sự cố ng&agrave;y 29/9.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn đang li&ecirc;n tục qu&eacute;t lại v&agrave; x&aacute;c định những kh&aacute;ch h&agrave;ng bị ảnh hưởng. Mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng gặp sự cố đều được ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi g&oacute;i ưu đ&atilde;i&quot;, đại diện truyền th&ocirc;ng của MobiFone chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, người d&ugrave;ng sử dụng &quot;điện thoại th&ocirc;ng thường&quot; sẽ được miễn ph&iacute; cuộc gọi dưới 10 ph&uacute;t, tối đa 1.000 ph&uacute;t trong 30 ng&agrave;y. Với kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh, MobiFone tặng 7,5 GB dữ liệu di động. Mỗi ng&agrave;y người d&ugrave;ng được sử dụng tối đa 1,5 GB. Đồng thời, số dữ liệu được đền b&ugrave; c&oacute; hạn d&ugrave;ng trong 5 ng&agrave;y.</p> <h3 style="text-align: justify;">Chưa h&agrave;i l&ograve;ng</h3> <p style="text-align: justify;">Anh V&otilde; Ho&agrave;ng Minh, ngụ TP.HCM cho rằng thu&ecirc; bao trả sau cũng thuộc diện chịu ảnh hưởng nhưng v&igrave; sao kh&ocirc;ng được nhận đền b&ugrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, người d&ugrave;ng Ho&agrave;ng Nhật Linh lại cho rằng việc bồi thường dữ liệu nhưng giới hạn thời gian sử dụng giống đang &eacute;p buộc. &quot;Mỗi ng&agrave;y t&ocirc;i c&oacute; d&ugrave;ng đến 1,5 GB đ&acirc;u. T&ocirc;i thiệt hại, t&ocirc;i nhận bồi thường th&igrave; d&ugrave;ng l&uacute;c n&agrave;o l&agrave; chuyện của t&ocirc;i chứ&quot;, &ocirc;ng Linh n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng cho rằng mức thiệt hại nhiều hơn những ưu đ&atilde;i m&agrave; MobiFone bồi thường.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="mobifone den bu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/30/znews-photo-zadn-vn_grab_mobifone_zing.jpg" title="mobifone đền bù ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c t&agrave;i xế xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ, nh&oacute;m chịu ảnh hưởng rộng nhất của MobiFone tỏ ra kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với c&aacute;ch đền b&ugrave; của nh&agrave; mạng n&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hiện, g&oacute;i 8 GB dung lượng của MobiFone c&oacute; gi&aacute; 67.000 đồng nhưng c&oacute; thời hạn sử dụng đến 30 ng&agrave;y. Trong khi đ&oacute;, nếu đăng k&yacute; g&oacute;i cước C190, người d&ugrave;ng c&oacute; thể gọi miễn ph&iacute; nội mạng dưới 10 ph&uacute;t kh&ocirc;ng giới hạn v&agrave; c&oacute; 60 GB/th&aacute;ng, mỗi ng&agrave;y 2 GB với gi&aacute; 190.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Như vậy g&oacute;i ưu đ&atilde;i của MobiFone kh&ocirc;ng c&oacute; đến 100.000 đồng v&igrave; mỗi loại điện thoại chỉ nhận được một dạng ưu đ&atilde;i. Trong khi thiệt hại của t&ocirc;i nhiều hơn con số tr&ecirc;n&quot;, người d&ugrave;ng Minh Vương ngụ B&igrave;nh Dương cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Vương chiều ng&agrave;y 29/9, t&agrave;i xế c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y đang cố chạy để đủ th&ecirc;m 200 kim cương nhằm đạt mốc 750 kim cương, với khoản thưởng 260.000 đồng. Tuy vậy, do sự cố của MobiFone, &ocirc;ng Vương chỉ đạt mốc thưởng thấp hơn với 160.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đền b&ugrave; như vậy t&ocirc;i thấy l&agrave; chưa thỏa đ&aacute;ng&quot;, &ocirc;ng Vương kết luận.</p> <h3 style="text-align: justify;">Chậm xử l&yacute;</h3> <p style="text-align: justify;">Ho&agrave;ng Đ&ocirc;ng, t&agrave;i xế xe c&ocirc;ng nghệ ở TP.HCM cũng bức x&uacute;c với c&aacute;ch xử l&yacute; của MobiFone về sự cố tối qua: &quot;M&igrave;nh đăng k&yacute; g&oacute;i cước 4G của MobiFone gi&aacute; 190.000 đồng/th&aacute;ng. H&ocirc;m qua đang chạy cuốc được v&agrave;i km th&igrave; mất Internet. Sau khi t&igrave;m mạng Wi-Fi để li&ecirc;n hệ với MobiFone, b&ecirc;n đ&oacute; chỉ trả lời l&agrave; mạng chập chờn, kh&ocirc;ng tư vấn c&aacute;ch xử l&yacute; tạm thời cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo anh Đ&ocirc;ng, phải đến 20h20 c&ugrave;ng ng&agrave;y th&igrave; Internet mới v&agrave;o b&igrave;nh thường. Trong 4 tiếng rớt mạng anh ở B&igrave;nh Dương, phải chạy 30 km về TP.HCM m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cuốc xe n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; sự cố diễn ra từ chiều 29/9 nhưng phải đến 23h31 c&ugrave;ng ng&agrave;y, MobiFone mới c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n fanpage. Th&ocirc;ng b&aacute;o chậm trễ, số điện thoại hỗ trợ kh&ocirc;ng li&ecirc;n lạc được khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng tại nhiều khu vực kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing,</em> luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đo&agrave;n Luật sư TP.HCM) cho biết khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua g&oacute;i dịch vụ hoặc đăng k&yacute; thu&ecirc; bao với nh&agrave; mạng, nh&agrave; cung cấp dịch vụ c&oacute; nghĩa vụ cung cấp đường truyền.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Khi cung cấp dịch vụ th&igrave; nh&agrave; mạng phải c&oacute; cam kết. Trường hợp cuộc điện thoại đ&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng thể li&ecirc;n lạc được để giải quyết c&ocirc;ng việc hoặc sự cố do ch&iacute;nh nh&agrave; mạng g&acirc;y ra ảnh hưởng đến quyền lợi của b&ecirc;n thu&ecirc; dịch vụ th&igrave; nh&agrave; mạng phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bồi thường. Kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; quyền khởi kiện&quot;, luật sư Thế Trạch ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, vấn đề bồi thường xảy ra khi b&ecirc;n bị thiệt hại chứng minh được thiệt hại theo nguy&ecirc;n tắc của Bộ luật D&acirc;n sự 2015. Trường hợp n&agrave;y, kh&aacute;ch h&agrave;ng phải chứng minh việc kh&ocirc;ng thể li&ecirc;n lạc g&acirc;y ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến việc người d&ugrave;ng g&aacute;nh chịu thiệt hại.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top