Lý do Công ty Anh Kiên bị đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Anh Kiên có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng đất đai.
Cụ thể, Ngày 12/3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 45/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai đối với Công ty TNHH Anh Kiên (Công ty Anh Kiên), trụ sở tại số 319, đường 1/5, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp do bà Trương Thị Thúy Hằng- Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
Theo UBND tỉnh, Công ty TNHH Anh Kiên có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng đất đai.
Hành vi thứ nhất là sau thời hạn cuối cùng của năm không nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm đó (cụ thể, hạn chót kỳ cuối năm 2022, nộp chậm nhất là ngày 31/10/2022 nhưng nộp đủ vào ngày 2/2/2023; năm 2023 nộp chậm nhất là ngày 31/10/2023 nhưng nộp đủ vào ngày 10/11/2023).
Hành vi thứ 2 là khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác (moong khai thác thể hiện góc dốc sườn tầng khai thác từ 45 độ - 65 độ, vượt quá 10% theo quy định).
Hành vi thứ 3 là sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản. Khi chưa được quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho phép đã xuất bán toàn bộ cao lanh thô (không thực hiện chế biến đối với 30% khối lượng đã khai thác theo dự án đầu tư được duyệt), thời gian từ khi được cấp phép đến hết tháng 5/2023.
Hành vi thứ 4 là chuyển diện tích 5.353,7 m2 (0,54ha) là đất sản xuất nông nghiệp (có nguồn gốc do thỏa thuận bồi thường về đất, tài sản trên đất, nhận sang nhượng đất hoặc nhận góp vốn) sang đất phi nông nghiệp để hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản nhưng không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo khoản 4, Điều 2, Giấy phép khai thác khoáng sản số 957/GP-BTNMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và không được cấp thẩm quyền cho phép theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 213 (thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản từ tháng 1/2022 đến ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 26/2/2024).
Trong đó, hành vi thứ nhất và 3 là hành vi vi phạm nhiều lần.
Theo Quyết định, đối với hành vi thứ nhất, UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản số 957/GP-BTNMT ngày 16/04/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (thời gian tước là 2,5 tháng do có 1 tình tiết tăng nặng), kể từ ngày Công ty TNHH An Kiên xuất trình và nộp Giấy phép khai thác khoáng sản về Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường để tạm giữ theo quy định.
Hành vi thứ hai phạt tiền 60 triệu đồng. Hành vi thứ ba phạt tiền 45 triệu đồng. Hành vi thứ 4 phạt tiền 40 triệu đồng. Tổng các hành phạt nêu trên là 145 triệu đồng.
Đồng thời, đối với tổ chức, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân cùng hành vi vi phạm. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty THHH Anh Kiên là 290 triệu đồng.
Cũng theo Quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 957/GP-BTNMT ngày 16/04/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, thời hạn 05 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).
Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc Công ty TNHH Anh Kiên khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ; nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất hoạt động khoáng sản nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép với số tiền 36.445.000 đồng; đăng ký đất đai theo quy định.
Theo Đời sống
back to top