Lượng khí thải carbon của điện toán toàn cầu lớn hơn ước tính

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Lancaster (Anh), công nghệ thông tin và truyền thông, gọi tắt là ICT, chịu trách nhiệm về tỷ lệ phát thải khí nhà kính lớn hơn ước tính trước đây.

Các nhà khoa học trước đây ước tính tỷ lệ phát thải khí nhà kính của ICT ở mức từ 1,8 - 2,8%. Nhưng những phát hiện mới nhất cho thấy điện toán toàn cầu có nhiều khả năng gây ra từ 2,1 - 3,9% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đồng tác giả nghiên cứu Mike Berners-Lee cho biết: “Chúng tôi biết rằng CNTT-TT có vai trò ngày càng lớn trong xã hội và mang lại hiệu quả cho hầu hết mọi nơi của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mối quan hệ của nó với việc giảm thiểu carbon có thể không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ”.

Kelly Widdicks, đồng tác giả nghiên cứu và là nhà nghiên cứu của Đại học Lancaster cho biết: “Ngành CNTT-TT cần phải làm nhiều hơn nữa để hiểu và giảm thiểu tác động của nó, ngoài việc tập trung vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và mục tiêu giảm carbon tự nguyện. Chúng tôi cần một cơ sở bằng chứng toàn diện về các tác động môi trường của ICT cũng như các cơ chế để đảm bảo thiết kế công nghệ có trách nhiệm phù hợp với Thỏa thuận Paris”.

Theo UPI
back to top