Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây

(Khoahocdoisong.vn) - Bởi vì đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên để có thể sở hữu loài hoa quý hiếm này người ta phải bỏ ra từ 5.000$ trở lên cho một nhánh của nó.

<figure class="article-avatar cms-body"><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/6_adby(1).jpg" title="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây" /> <figcaption class="fig">Lo&agrave;i hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/c&acirc;y</figcaption> </figure> <div>&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/1_okyl.jpg" /></div> <div><span>Đ&acirc;y l&agrave; một giống lan H&agrave;i kh&aacute; lớn, với những chiếc l&aacute; xanh thẫm d&agrave;i tới 30 - 40 ph&acirc;n, ngang 4 - 5 ph&acirc;n. D&ograve; hoa mọc từ ngọn, cao khoảng 30 - 50 ph&acirc;n, hoa 3 - 6 chiếc, bầu hoa (pouch) d&agrave;i 4 - 7 ph&acirc;n, hai c&aacute;nh đ&agrave;i d&agrave;i tới 10 - 18 ph&acirc;n.</span></div> <div> <div><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/2_qefn.jpg" /></div> <div><span>Năm 1988, Jean Jules Linden đ&atilde; đặt t&ecirc;n l&agrave; Paphiopedilum rothchildianum để vinh danh B&aacute; tước Ferdinand James Von Rothschild, một nh&agrave; thảo mộc nổi tiếng về trồng lan v&agrave; sau đ&oacute; c&aacute;c khoa học gia kh&aacute;c tiếp tục nghi&ecirc;n cứu về giống lan n&agrave;y.</span></div> <div><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/3_rkax.jpg" /></div> <div><span>Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; n&oacute; bị t&agrave;n ph&aacute; bởi những kẻ bu&ocirc;n lậu phong lan v&agrave; gần như tuyệt chủng.</span></div> <div><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/4_wner.jpg" /></div> <div><span>Hiện, lan Gold of Kinabalu orchid chỉ c&oacute; trong vườn quốc gia Kinabalu ở Sabah nước Malaysia.</span></div> <div><img alt="Loài hoa lan 15 năm mới nở một lần, 136 triệu đồng/cây - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/5_ehtq.jpg" /></div> <div><span>Lo&agrave;i hoa đặc biệt n&agrave;y chỉ nở 15 năm 1 lần v&agrave;o giữa th&aacute;ng 4 v&agrave; th&aacute;ng 5, được coi l&agrave; &ldquo;V&agrave;ng của Kinabalu&rdquo;.</span>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <div> <ul> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> </ul> </div>

Theo www.tienphong.vn
Qualcomm xác nhận ngày ra mắt chip Snapdragon 8 Gen 4

Qualcomm xác nhận ngày ra mắt chip Snapdragon 8 Gen 4

Qualcomm đã xác nhận chính thức thông báo, sự kiện Snapdragon Summit 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 tại Maui, Hawaii. Dự kiến sẽ giới thiệu SoC di động cao cấp tiếp theo được nhiều người mong đợi là Snapdragon 8 Gen 4.
back to top