Lộ nguyên nhân vụ nã súng như phim 'xã hội đen' ở Thái Bình

Vụ nổ súng tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân vì tranh giành khách giữa nhân viên của 2 nhà xe, không có dấu hiệu liên quan đến các băng đảng giang hồ.

<div> <p>Chiều 24/11, một l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh khẳng định vụ nổ s&uacute;ng tại khu vực trạm thu ph&iacute; BOT Thanh N&ecirc; (thu&ocirc;c huyện Kiến Xương, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh) l&agrave; m&acirc;u thuẫn c&aacute; nh&acirc;n, tranh gi&agrave;nh kh&aacute;ch giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n của 2 nh&agrave; xe, kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu li&ecirc;n quan đến c&aacute;c băng đảng giang hồ.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc n&agrave;y, l&atilde;nh đạo huyện Kiến Xương cho biết đ&atilde; tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o ban đầu về vụ việc, trong đ&oacute; x&aacute;c định nguy&ecirc;n nh&acirc;n nổ s&uacute;ng l&agrave; do m&acirc;u thuẫn <span>tranh gi&agrave;nh kh&aacute;ch</span> giữa 2 nh&agrave; xe.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, một l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh cho biết: Sau khi tiếp nhận th&ocirc;ng tin về vụ việc c&oacute; sử dụng vũ kh&iacute; n&oacute;ng xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng khẩn trương phố hợp với C&ocirc;ng an huyện Kiến Xương điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ.</p> <div> <p>Bước đầu, cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; x&aacute;c định được nghi phạm <span>nổ s&uacute;ng</span> khiến anh B.H.H (19 tuổi, tr&uacute; tại x&atilde; B&igrave;nh Minh, huyện Kiến Xương) bị trọng thương.</p> </div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Lộ nguyên nhân vụ nã súng như phim 'xã hội đen' ở Thái Bình - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image2-tienphong-vn_tp_1_tcmf.png" /><span class="fig">Vụ nổ s&uacute;ng diễn ra tại khu vực trạm BOT Thanh N&ecirc;, huyện Kiến Xương, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh - Ảnh: Ho&agrave;ng Long</span></div> &nbsp; <p>Về th&ocirc;ng tin cho rằng vụ việc kể tr&ecirc;n li&ecirc;n quan đến c&aacute;c băng đảng giang hồ, ổ nh&oacute;m x&atilde; hội đen, vị l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh khẳng định: Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra cho thấy việc nổ s&uacute;ng chỉ l&agrave; giải quyết m&acirc;u thuẫn c&aacute; nh&acirc;n giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n của 2 nh&agrave; xe, kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến băng ổ nh&oacute;m tội phạm.</p> <p>Trước khi xảy ra vụ việc, giữa 2 nh&agrave; xe c&ugrave;ng chạy tuyến Th&aacute;i B&igrave;nh- H&agrave; Nội đ&atilde; xảy ra m&acirc;u thuẫn tại H&agrave; Nội do tranh gi&agrave;nh kh&aacute;ch. Sau đ&oacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n 2 nh&agrave; xe gặp nhau tại khu vực trạm thu ph&iacute; BOT Thanh N&ecirc; v&agrave; xảy ra xung đột. Qu&aacute; tr&igrave;nh xung đột, nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; xe Đ.T đ&atilde; d&ugrave;ng s&uacute;ng hoa cải bắn một người kh&aacute;c trọng thương.</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Lộ nguyên nhân vụ nã súng như phim 'xã hội đen' ở Thái Bình - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image2-tienphong-vn_tp_4_gshk.jpg" /><span class="fig">H&igrave;nh ảnh ghi lại thời điểm diễn ra vụ nổ s&uacute;ng - Ảnh: CTV</span></div> <div>Nguồn tin của Tiền Phong tại Th&aacute;i B&igrave;nh cũng cho biết, hung thủ nổ s&uacute;ng cư tr&uacute; ở th&agrave;nh phố Th&aacute;i B&igrave;nh.</div> <p>Trước đ&oacute; như Tiền Phong đ&atilde; th&ocirc;ng tin, vụ việc xảy ra v&agrave;o khoảng 20h ng&agrave;y 23/11, tại khu vực trạm thu ph&iacute; BOT Thanh N&ecirc; (đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận x&atilde; B&igrave;nh Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh).</p> <p>Thời điểm đ&oacute;, anh B.H.H (19 tuổi, tr&uacute; tại x&atilde; B&igrave;nh Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh) đỗ xe &ocirc; t&ocirc; con của gia đ&igrave;nh ở ven đường v&agrave; xuống xe, v&agrave;o qu&aacute;n nước vỉa h&egrave; gần khu vực trạm thu ph&iacute;.</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Lộ nguyên nhân vụ nã súng như phim 'xã hội đen' ở Thái Bình - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image2-tienphong-vn_tp_3_cfus.png" /><span class="fig">Phim chụp cho thấy vi&ecirc;n đạn đi thẳng v&agrave;o v&ugrave;ng ngực của nạn nh&acirc;n - Ảnh: Ho&agrave;ng Long</span></div> <p>Đ&uacute;ng l&uacute;c n&agrave;y, một xe kh&aacute;ch mang logo của nh&agrave; xe Đ.T (c&oacute; trụ sở tại tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, chạy tuyến Th&aacute;i B&igrave;nh - H&agrave; Nội v&agrave; ngược lại) ập đến. Một người đ&agrave;n &ocirc;ng từ tr&ecirc;n xe mở cửa lao xuống, d&ugrave;ng <span>s&uacute;ng &quot;hoa cải&quot;</span> bắn thẳng về ph&iacute;a anh B.H.H rồi lập tức rời đi.</p> <p>Hứng trọn cả vi&ecirc;n đạn hoa cải v&agrave;o người, anh H gục xuống v&agrave; được người d&acirc;n h&ocirc; ho&aacute;n đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; chuyển l&ecirc;n Bệnh viện Việt Đức (H&agrave; Nội) trong t&igrave;nh trạng đa chấn thương, tập trung ở v&ugrave;ng cổ, vai tr&aacute;i v&agrave; ph&iacute;a tr&ecirc;n ngực tr&aacute;i, mất nhiều m&aacute;u. Tr&ecirc;n người nạn nh&acirc;n bị c&aacute;c mảnh đạn hoa cải găm d&agrave;y đặc ở v&ugrave;ng phổi.</p> <p>Hiện nay, nạn nh&acirc;n vẫn chưa qua cơn nguy kịch.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top