--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

LienVietPostBank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2

LBP - 08:00 04/12/2020

(khoahocdoisong.vn) - LienVietPostBank thông báo đến các tổ chức, cá nhân các thông tin cụ thể, cần thiết về việc chuẩn bị phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020.

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 260/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020 và Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2)

1. Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

3. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668.

4. Số Fax: (84 24) 62 669 669.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có.

6. Trái Phiếu chào bán:

Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005.

Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005 được gọi chung là “Các Trái Phiếu” và gọi là “Trái Phiếu” có nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Các Trái Phiếu.

Loại Trái Phiếu: không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

Mệnh giá: 10.000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

 

Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán:

 

Trái Phiếu LPB7Y202002: 43.572 (bốn mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi hai) Trái Phiếu.

 

Trái Phiếu LPB10Y202005: 26.541 (hai mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi mốt) Trái Phiếu.

Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

Thời hạn Trái Phiếu:

* Trái Phiếu LPB7Y202002: 07 (bảy) năm.

* Trái Phiếu LPB10Y202005: 10 (mười) năm.

Kỳ hạn trả lãi: lãi trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.

* Kỳ Tính Lãi: 01 (một) năm.

Lãi suất:

* Đối với Trái Phiếu LPB7Y202002:

Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,3%/năm; và

Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,3%/năm.

* Đối với Trái Phiếu LPB10Y202005:

Lãi suất áp dụng cho 05 (năm) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,6%/năm; và

Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,6%/năm.

Trong đó, Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi tại Ngày Xác Định Lãi Suất, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.   

7. Khối lượng vốn cần huy động Đợt 2: 701.130.000.000 VND (bảy trăm linh một tỷ một trăm ba mươi triệu Đồng).

8. Mục đích huy động vốn: bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

9. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

* Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 02 (hai) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá.

* Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn tới hàng đơn vị.

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020

12. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:

a. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành:

* Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://www.lienvietpostbank.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-lienvietpostbank/noi-dung/mang-luoi-lienvietpostbank-0

* Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

  • Đại Lý Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

* Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 114, 112 và 122.

b. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại:

* Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: https://www.lienvietpostbank.com.vn/

* Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn/

13. Ngày phát hành dự kiến: 23/12/2020

14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu:

* Số tài khoản: 020088214286  

* Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

* Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

Tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;

Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;

Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với Trái Phiếu chào bán ra công chúng;

Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.

Mọi thông tin chi tiết về Đợt phát hành vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2020.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Ngày 23/1: Cả nước có 14.978 ca nhiễm mới, Hà Nội gần 3.000 ca
Thời sự- Thúy nga - 18:49 23/01/2022
Số ca nhiễm mới, số ca tử vong đều giảm so với những ngày trước đó. Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ghi nhận trong ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (-332), Bến Tre (-208), Bình Phước (-137.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---