--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Liên hiệp Hội Hải Dương: Tích cực phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ

HÀ THU - 16:00 04/10/2021

(khoahocdoisong.vn) - Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương (Liên hiệp Hội Hải Dương) đã xác định hoạt động phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Hải Dương luôn quan tâm tới các hoạt động: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tuyên truyền phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học; gặp mặt tôn vinh trí thức; tổ chức các Giải thưởng khoa học công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc sáng tạo thi thanh, thiếu niên và nhi đồng. Hoạt động nào cũng thu được những kết quả thiết thực, đặc biệt là hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức.

Cũng thông qua hoạt động phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Hải Dương đã thu hút, tập hợp được nhiều trí thức tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 65.000 trí thức, trong đó Liên hiệp Hội Hải Dương đã thu hút, tập hợp được gần 50.000 hội viên. Đây là bộ phận trí thức năng động, có khả năng cập nhật các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, luôn sẵn sàng cống hiến công sức, trí tuệ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
TPHCM sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến khi F0 tăng cao
Khỏe- Thúy Nga - 17:21 07/07/2022
Sở Y tế TPHCM yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn TP có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---