LHQ kêu gọi kiềm chế sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tránh làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i k&ecirc;u gọi kiềm chế v&agrave; tr&aacute;nh bất cứ h&agrave;nh động n&agrave;o c&oacute; thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực&quot;, một ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n Li&ecirc;n Hợp Quốc cho biết ng&agrave;y 28/11. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ecirc;n &aacute;n bất cứ vụ &aacute;m s&aacute;t hoặc giết người kh&ocirc;ng qua x&eacute;t cử n&agrave;o&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Lời k&ecirc;u gọi được Li&ecirc;n Hợp Quốc đưa ra sau khi Iran c&aacute;o buộc Israel <span>đứng sau</span> vụ &aacute;m s&aacute;t nh&agrave; khoa học hạt nh&acirc;n h&agrave;ng đầu Mohsen Fakhrizadeh v&agrave; cảnh b&aacute;o sẽ &quot;trả th&ugrave; t&agrave;n khốc&quot;. Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y l&agrave;m dấy l&ecirc;n lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột giữa Iran v&agrave; Israel, k&eacute;o theo sự can thiệp qu&acirc;n sự của Mỹ v&agrave;o khu vực.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chiếc xe chở Fakhrizadeh c&ugrave;ng đội vệ sĩ bị phục k&iacute;ch ở th&agrave;nh phố Absard, ph&iacute;a đ&ocirc;ng tỉnh Tehran ng&agrave;y 27/11. C&aacute;c tay s&uacute;ng n&atilde; nhiều ph&aacute;t đạn v&agrave;o chiếc xe khiến Fakhrizadeh bị thương nặng v&agrave; qua đời trong bệnh viện sau đ&oacute;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717112a-Iran-4015-1606608994.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ZAnjdKRPaxLkop9ebTGXFw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717112a-iran-4015-1606608994.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717112a-Iran-4015-1606608994.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=MNgUqzkRWRK2M8ttU53gNg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717112a-Iran-4015-1606608994.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=NiNiZ6mlvxb8zHKxymPQIQ 2x" /><img alt="Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh gần thủ đô Tehran, Iran, ngày 27/11. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717112a-iran-4015-1606608994.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Hiện trường vụ &aacute;m s&aacute;t nh&agrave; khoa học hạt nh&acirc;n Mohsen Fakhrizadeh gần thủ đ&ocirc; Tehran, Iran, ng&agrave;y 27/11. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ c&ugrave;ng hai quan chức t&igrave;nh b&aacute;o kh&aacute;c cho biết Israel hậu thuẫn vụ s&aacute;t hại Fakhrizadeh, song kh&ocirc;ng n&ecirc;u chi tiết.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Văn ph&ograve;ng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối b&igrave;nh luận về vụ &aacute;m s&aacute;t Fakhrizadeh. K&ecirc;nh Keshet 12 của Israel đưa tin tất cả đại sứ qu&aacute;n của nước n&agrave;y đều n&acirc;ng mức cảnh b&aacute;o, song ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n Bộ Ngoại giao Israel từ chối b&igrave;nh luận th&ocirc;ng tin.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Fakhrizadeh từ l&acirc;u bị t&igrave;nh b&aacute;o Mỹ, Israel c&ugrave;ng một số quốc gia phương T&acirc;y v&agrave; Cơ quan Năng lượng Nguy&ecirc;n tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ đứng đầu &quot;chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển bom nguy&ecirc;n tử b&iacute; mật&quot; của Iran, được cho đ&atilde; ho&atilde;n năm 2003. Tuy nhi&ecirc;n, Iran nhiều lần phủ nhận ph&aacute;t triển vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o của IAEA cho biết Fakhrizadeh gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c hoạt động &quot;hỗ trợ mục ti&ecirc;u qu&acirc;n sự c&oacute; thể nằm trong chương tr&igrave;nh hạt nh&acirc;n của Iran&quot;, được gọi l&agrave; Kế hoạch AMAD. Israel cũng nghi ngờ Kế hoạch AMAD l&agrave; chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n của Iran, cho biết đ&atilde; &quot;thu giữ phần lớn t&agrave;i liệu hạt nh&acirc;n&quot; tr&igrave;nh b&agrave;y chi tiết về kế hoạch n&agrave;y.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>AFP</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top