Kiều hối người Việt ở nước ngoài gửi về giảm 1 tỷ USD vì Covid-19

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối gửi về trong năm 2020 đạt khoảng 15,7 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm trước 7% (khoảng 1 tỷ USD).

<div> <p>Nguy&ecirc;n suy giảm lượng kiều hối chủ yếu l&agrave; do đại dịch Covid-19 khiến lượng người <span>lao động</span> tại nhiều nước bị mất việc, thiếu việc.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Việt Nam vẫn l&agrave; 1 trong 10 nước nhận được kiều hối lớn nhất thế giới. Trong 10 năm qua, tổng lượng kiều hối người Việt Nam l&agrave;m việc, đi lao động tại nước ngo&agrave;i gửi về cho gia đ&igrave;nh ước đạt khoảng tr&ecirc;n 70 tỷ USD, trong đ&oacute; c&aacute;c năm 2018 v&agrave; 2019 đạt con số cao nhất tr&ecirc;n 16 tỷ USD, năm 2019 đạt cao khoảng 16,7 tỷ USD.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Kiều hối người Việt ở nước ngoài gửi về giảm 1 tỷ USD vì Covid-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/23/icdn-dantri-com-vn_kieu-hoi-1611377090506.jpg" title="Kiều hối người Việt ở nước ngoài gửi về giảm 1 tỷ USD vì Covid-19 - 1" /> <figcaption> <p>Kiều hối về Việt Nam giảm 1 tỷ USD so với năm trước do t&aacute;c động của đại dịch Covid-19 (ảnh: VnEconomy)</p> </figcaption> </figure> <p>Lượng kiều hối gửi về nước đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn v&agrave;o việc t&aacute;i đầu tư, ph&aacute;t triển v&agrave; tăng trưởng. Ở nhiều địa phương, kiều hối gi&uacute;p nhiều gia đ&igrave;nh x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o v&agrave; đặc biệt l&agrave; nhờ kiều hối để t&iacute;ch lũy, t&aacute;i đầu tư l&agrave;m gi&agrave;u cho gia đ&igrave;nh, cộng đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c thị trường c&oacute; lượng kiều hối gửi về cao như Mỹ, Đức, Anh, Ph&aacute;p, Nhật, H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan, những năm trở lại đ&acirc;y, lượng kiều hối về Việt Nam xuất ph&aacute;t từ lao động tại Nga, Hồng K&ocirc;ng, Singapore, Macao (Trung Quốc)... cũng gia tăng kh&aacute; mạnh.</p> <p>Theo thống k&ecirc; của WB v&agrave; c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng tại Việt Nam, c&aacute;c tỉnh nhận được nhiều kiều hối nhất đều ph&acirc;n rải ở c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế.</p> <p>Ph&iacute;a Bắc c&oacute; c&aacute;c tỉnh như Th&aacute;i B&igrave;nh, Bắc Ninh, Bắc Giang, c&aacute;c địa phương miền Trung l&agrave; Thanh H&oacute;a, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh v&agrave; Quảng Trị. Ở ph&iacute;a nam, c&aacute;c địa phương như B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Bạc Li&ecirc;u, An Giang, Bến Tre nhận được kiều hối nhiều hơn cả do c&oacute; lượng người lao động xuất khẩu cao.</p> <p>Thực tế, năm 2020 c&aacute;c đơn h&agrave;ng xuất khẩu lao động từ Việt Nam đi c&aacute;c nước hầu hết bị đ&igrave;nh ho&atilde;n do <span>đại dịch Covid-19</span> v&agrave; phong tỏa của nhiều nước.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ Minh &Aacute;nh - đại diện doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại H&agrave; Nội - cho biết: &quot;C&aacute;c đơn h&agrave;ng xuất khẩu sang Nhật, H&agrave;n v&agrave; Đ&agrave;i Loan trong năm 2020 nhiều thời điểm ph&iacute;a đối t&aacute;c dừng hợp đồng. Doanh nghiệp phải chuyển sang đ&agrave;o tạo th&ecirc;m tiếng, tay nghề cho lao động ngay tại cơ sở để chuẩn bị cho đơn h&agrave;ng mới nếu c&aacute;c nước mở cửa&quot;.</p> <p>Theo &ocirc;ng n&agrave;y, một số lĩnh vực m&agrave; ph&iacute;a Nhật vẫn đ&oacute;n lao động Việt Nam như điều dưỡng, tuy nhi&ecirc;n hiện qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m thủ tục cho lao động xuất khẩu kh&aacute; phức tạp, chi ph&iacute; x&eacute;t nghiệm, chuyến bay tăng cao, trong khi lượng người đi thiếu hụt nhiều so với c&aacute;c năm trước, ảnh hưởng lớn đến doanh thu của c&aacute;c doanh nghi&ecirc;p hoạt động trong ng&agrave;nh n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, theo Cục Quản l&yacute; lao động ngo&agrave;i nước (Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội), trong 11 th&aacute;ng năm 2020, số lao động Việt Nam đi nước ngo&agrave;i l&agrave;m việc ước đtạ hơn 54.300 người, ước đạt chỉ bằng 40,9% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia t&agrave;i ch&iacute;nh Nguyễn Tr&iacute; Hiếu cho rằng, do t&aacute;c động của Covid-19 v&agrave; c&aacute;c chủng mới xuất hiện, nhiều nước đang gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội triệt để khiến <span>việc l&agrave;m</span> ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Đ&aacute;ng n&oacute;i, c&ocirc;ng việc thời vụ của du học sinh&nbsp;Việt Nam đang suy giảm mạnh, ảnh hưởng chi ti&ecirc;u v&agrave; gửi về cho gia đ&igrave;nh ở Việt Nam. Trong khi đ&oacute;, nhiều người lao động tại nh&agrave; m&aacute;y, ph&acirc;n xưởng, trang trại tại c&aacute;c nước cũng bị cắt việc, mất việc do dịch bệnh phải quay trở về qu&ecirc; hương sớm hơn dự kiến.</p> <p>Nhiều chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o, lượng kiều hối năm 2021 c&oacute; thể sẽ giảm đi nếu c&aacute;c điều kiện như dịch bệnh <span>Covid-19</span> chưa được kiểm so&aacute;t ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển v&agrave; virus Covid-19 ph&aacute;t sinh nhiều biến thể kh&aacute;c nhau như đang b&ugrave;ng ph&aacute;t như tại Anh v&agrave; một nước ch&acirc;u &Acirc;u hiện nay.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top