Kiến nghị cho phép TP.HCM làm chủ đầu tư cao tốc 10.700 tỉ

UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh vừa có cuộc họp về cao tốc từ TP lên Mộc Bài (Tây Ninh) với chủ trương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng giao TP.HCM làm chủ đầu tư dự án này.

<div> <p>Cụ thể, trong cuộc họp chiều nay (23-4) về dự &aacute;n n&agrave;y tại TP.HCM, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến v&agrave; Chủ tịch UBND tỉnh T&acirc;y Ninh Phạm Văn T&acirc;n sau khi nghe b&aacute;o c&aacute;o về dự &aacute;n đ&atilde; thống nhất sẽ kiến nghị Bộ GTVT b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng đồng &yacute; cho UBND TP.HCM l&agrave;m chủ đầu tư dự &aacute;n n&agrave;y. Dự &aacute;n c&oacute; tổng mức đầu tư khoảng 10.700 tỉ đồng.&nbsp;</p> <p>Trong cuộc họp,&nbsp;Sở GTVT TP.HCM cho biết Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n 2 (Tổng cục Đường bộ) vừa tr&igrave;nh Bộ GTVT thẩm định b&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu tiền khả thi dự &aacute;n đường cao tốc TP.HCM - Mộc B&agrave;i (T&acirc;y Ninh).</p> <p>Tuyến cao tốc n&agrave;y dự kiến được đầu tư th&agrave;nh hai ph&acirc;n đoạn: TP.HCM - Trảng B&agrave;ng (d&agrave;i 33 km) v&agrave; Trảng B&agrave;ng - Mộc B&agrave;i (d&agrave;i 20,5 km). Trong đ&oacute;, đoạn TP.HCM - Trảng B&agrave;ng c&oacute; quy m&ocirc; đường cao tốc 4 l&agrave;n xe ho&agrave;n chỉnh, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trảng B&agrave;ng - Mộc B&agrave;i được đề xuất đầu tư với m&ocirc; h&igrave;nh đường cao tốc hạn chế 4 l&agrave;n xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.&nbsp;</p> <p>Việc đầu tư tuyến cao tốc n&agrave;y theo cơ quan chức năng hai tỉnh th&agrave;nh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cấp b&aacute;ch v&igrave; hiện nay QL22 l&agrave; tuyến giao th&ocirc;ng duy nhất kết nối giữa TP.HCM với cửa khẩu Mộc B&agrave;i.</p> <p>C&aacute;c dữ liệu mới nhất cho thấy vận tải h&agrave;ng h&oacute;a giữa TP.HCM v&agrave; T&acirc;y Ninh đang gia tăng đ&aacute;ng kể. Theo nghi&ecirc;n cứu của tư vấn DEEP của KOICA (H&agrave;n Quốc) v&agrave; TEDI South, tuyến đường n&agrave;y sẽ qu&aacute; tải v&agrave; &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng trong v&agrave;i năm tới, g&acirc;y ra những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến kinh tế trong khu vực v&agrave; hai địa phương TP.HCM, T&acirc;y Ninh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top