Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nướng ở Bắc Ninh ép cô gái quỳ lạy

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở TP Bắc Ninh khi ép cô gái quỳ lạy.

<div> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,&nbsp; tối 19/8, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; ra quyết định khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Ph&uacute;c, TP Bắc Ninh) về tội l&agrave;m nhục người kh&aacute;c.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="khoi to, bat tam giam chu quan nuong o bac ninh ep co gai quy lay hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/85/images-vov-vn_v1_ytxs.jpg" title="khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nướng ở bắc ninh ép cô gái quỳ lạy hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n v&agrave; bắt tạm giam chủ qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện ở TP Bắc Ninh khi &eacute;p c&ocirc; g&aacute;i quỳ lạy.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Sau khi c&ocirc;ng an triệu tập, Thiện đ&atilde; khai nhận to&agrave;n bộ h&agrave;nh vi phạm tội của m&igrave;nh. Thiện trước đ&acirc;y l&agrave; lao động tự do, mở qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm&rdquo;, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an TP Bắc Ninh cho hay.</p> <p>Th&ocirc;ng tin từ UBND TP Bắc Ninh, ngay trong tối 19/8, đo&agrave;n kiểm tra li&ecirc;n ng&agrave;nh của TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra đột xuất c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống Covid-19 tại qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện c&oacute; địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Ph&uacute;c, TP Bắc Ninh khi g&acirc;y ra bức x&uacute;c dư luận v&igrave; bắt c&ocirc; g&aacute;i quỳ gối xin lỗi khi &ldquo;b&oacute;c phốt&rdquo; đồ ăn c&oacute; s&aacute;n.</p> <p>Theo bi&ecirc;n bản của đo&agrave;n kiểm tra, qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện kh&ocirc;ng c&oacute; dụng cụ lưu mẫu thức ăn; thực phẩm để trực tiếp dưới nền đất; khu vực bếp c&oacute; c&ocirc;n tr&ugrave;ng; chưa c&oacute; đồ bảo hộ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến trực tiếp. Tại thời điểm kiểm tra, qu&aacute;n ăn kh&ocirc;ng xuất tr&igrave;nh được giấy tờ thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan đến hoạt động kinh doanh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="khoi to, bat tam giam chu quan nuong o bac ninh ep co gai quy lay hinh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/30/images-vov-vn_v44_kwco.jpg" title="khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nướng ở bắc ninh ép cô gái quỳ lạy hình 2" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Chủ qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện ở TP Bắc Ninh khi &eacute;p c&ocirc; g&aacute;i quỳ lạy g&acirc;y bất b&igrave;nh trong dư luận x&atilde; hội.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Cơ quan chức năng đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản v&agrave; y&ecirc;u cầu chủ qu&aacute;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động phải thực hiện đ&uacute;ng quy định về ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, đảm bảo khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c b&agrave;n, c&oacute; v&aacute;ch ngăn giữa c&aacute;c b&agrave;n, c&oacute; dung dịch s&aacute;t khuẩn, nh&acirc;n vi&ecirc;n 100% đeo khẩu trang khi phục vụ.</p> <p>Trước đ&oacute;, một phụ nữ sinh năm 1995 đ&atilde; đến qu&aacute;n Nhắng nướng Hiền Thiện c&oacute; địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Ph&uacute;c, TP Bắc Ninh ăn, sau đ&oacute; ph&aacute;t hiện c&oacute; s&aacute;n trong l&ograve;ng non v&agrave; gọi nh&acirc;n vi&ecirc;n phản &aacute;nh, nhưng khi thanh to&aacute;n tiền qu&aacute;n kh&ocirc;ng xin lỗi m&agrave; vẫn thu 500.000 đồng. C&ocirc; g&aacute;i bức x&uacute;c đ&atilde; &ldquo;b&oacute;c phốt&rdquo; nh&agrave; h&agrave;ng l&ecirc;n mạng. Sau đ&oacute;, c&ocirc; g&aacute;i bị chủ qu&aacute;n truy t&igrave;m rồi bắt đến nh&agrave; h&agrave;ng xin lỗi. Khi đến nh&agrave; h&agrave;ng, người phụ nữ kh&ocirc;ng chỉ bị dọa nạt, m&agrave; c&ograve;n bị bắt quỳ xuống rồi bị quay livestream.</p> <p>Sau khi nhận được th&ocirc;ng tin vụ việc, Cơ quan c&ocirc;ng an TP. Bắc Ninh đ&atilde; tạm giữ người đ&agrave;n &ocirc;ng trong clip tr&ecirc;n. UBND TP. Bắc Ninh cũng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn hỏa tốc, y&ecirc;u cầu cơ quan c&ocirc;ng an x&aacute;c minh vụ việc tr&ecirc;n clip v&agrave; xử l&yacute; theo quy định ph&aacute;p luật./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top