Khái niệm Bảo hiểm Y tế bổ sung sẽ được đưa vào Luật BHYT sửa đổi?

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là việc thực hiện gói Bảo hiểm Y tế (BHYT) bổ sung, dự kiến khái niệm này sẽ đưa vào Luật BHYT sửa đổi.
1.jpg
Bước đầu sau hơn 30 năm triển khai chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT) và hơn 15 năm triển khai thực hiện Luật BHYT Việt Nam, 91% người dân Việt Nam đã tham gia Bảo hiểm Y tế.

Bước đầu sau hơn 30 năm triển khai chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT) và hơn 15 năm triển khai thực hiện Luật BHYT Việt Nam, 91% người dân Việt Nam đã tham gia Bảo hiểm Y tế.

Việt Nam đang phấn đấu 100% người dân Việt Nam có BHYT. Quỹ BHYT đã dần trở thành một trong những nguồn lực tài chính quan trọng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công và tư ở Việt Nam.

Đồng thời BHYT đã trở thành nguồn tài chính chủ lực và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Nguồn lực từ BHYT đã trở thành một nguồn lực kinh tế quan trọng và có cơ cấu, cấu phần ngày càng có ý nghĩa trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc VSS, quá trình triển khai Luật BHYT tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, Việt Nam đang đối mặt tốc độ già hóa dân số nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi, y học ngày càng phát triển.

the-bhyt.jpg
Việt Nam đang đối mặt tốc độ già hóa dân số nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi, y học ngày càng phát triển. Theo các chuyên gia, sự cần thiết về gói BHYT bổ sung, qua đó đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân. 

Cùng với đó là bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, quá trình thực hiện BHYT tại Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều bất cập.

Chính sách BHYT do đó rất cần thiết được điều chỉnh để giải quyết những khó khăn hiện tại cũng như phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Ông Emin Turan, Phó Chủ tịch và Phụ trách nhóm công tác tài chính Y tế, Pharma Group đánh giá: “Việc sửa đổi kịp thời Luật Bảo hiểm Y tế là một cơ hội để Việt Nam xây dựng các chính sách quản lý và duy trì hiệu quả cơ chế tài chính công trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Qua đó cũng như tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận, lựa chọn của bênh nhận với các phương pháp điều trị mới, an toàn và hiệu quả.”

Bà Barbara Dinh, Phụ trách nhóm công tác Tài chính Y tế, Pharma Group cho biết: loại hình BHYT bổ sung không phải là một khái niệm mới, nhưng có thể có sự khác nhau trong việc triển khai giữa các quốc gia tùy thuộc vào dữ liệu nhân khẩu học và các yếu tố khác.

Việc xem xét đưa vào áp dụng mô hình này thông qua việc sửa đổi Luật BHYT lần này thể hiện nỗ lực đổi mới chính sách bảo hiểm y tế của Chính phủ Việt Nam.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ghi nhận, thông qua các ý kiến góp ý sẽ củng cố thêm quyết tâm chính trị và quyết tâm của BHXH Việt Nam về sự cần thiết có sự thay đổi trong thực hiện BHYT.

Đầu tiên là thay đổi về mô hình quản lý tài chính BHYT, thứ hai là sự cần thiết về gói BHYT bổ sung, để qua đó đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tăng độ bao phủ BHYT.

Theo Đời sống
back to top