Hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trực tiếp

Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế phải làm những gì?

Hỏi: Tôi phát sinh thu nhập phải tự đóng thuế cho Nhà nước nhưng không hiểu hồ sơ đăng ký mã số thuế như thế nào?

Nguyễn Văn Hồng (Hà Nội)

Trả lời: Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế.

Tùy vào các đối tượng khác nhau mà hồ sơ đăng ký thuế sẽ có một số giấy tờ kèm theo, cụ thể:

1. Cá nhân làm việc tại tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Cá nhân làm việc cho tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài: Hồ sơ đăng ký thuế gồm; Giấy tờ quy định tại trường hợp (1); Bản sao văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trực tiếp ảnh 1

Cách tính thuế thu nhập cá nhân - Ảnh Trần Hải

2. Cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Hồ sơ đăng ký thuế gồm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là hồ sơ khai thuế theo Khoản 3 Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể: Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế; Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu; Các giấy tờ khác có liên quan.

Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa có bản sao các giấy tờ còn hiệu lực của cá nhân (bao gồm: Thẻ CCCD, Giấy CMND đối với người Việt Nam; Hộ chiếu đối với người nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) thì người nộp thuế phải gửi kèm một trong các loại giấy tờ này cùng với hồ sơ khai thuế.

Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin của cơ quan quản lý nhà nước gửi đến nếu không có hồ sơ khai thuế.

3. Cá nhân thuộc trường hợp khác đăng ký thuế tại nơi cư trú: Hồ sơ đăng ký thuế gồm những giấy tờ được quy định tại đối tượng (1).

Theo Đời sống
back to top