HLV Park Hang-seo: 'Tôi xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam'

HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, CLB bóng đá chuyên nghiệp đã đào tạo nên các cầu thủ và dành tặng vinh quang cho nhân dân Việt Nam.

<div> <p>Tại cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tối 11/12, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ, d&ugrave; lịch tr&igrave;nh rất bận rộn vẫn d&agrave;nh thời gian đ&oacute;n tiếp đội tuyển.</p> <p>&Ocirc;ng Park cho biết tất cả đội tuyển nhận thức r&otilde; tầm quan trọng của SEA Games lần n&agrave;y, nhất l&agrave; khi tuyển nữ đ&atilde; 6 lần v&ocirc; địch c&ograve;n b&oacute;ng đ&aacute; nam chưa v&ocirc; địch lần n&agrave;o. &ldquo;G&aacute;nh nặng t&acirc;m l&yacute; phải v&ocirc; địch lần n&agrave;y đối với t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c cầu thủ l&agrave; rất lớn&rdquo;, &ocirc;ng Park n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="HLV Park Hang-seo: 'Toi xin gui vinh quang nay cho nhan dan Viet Nam' hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/bong21_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c d&agrave;nh c&aacute;i &ocirc;m cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strongr>Theo HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam ở bảng B n&ecirc;n phải thi đấu nhiều hơn một trận v&agrave; chỉ c&oacute; một ng&agrave;y để nghỉ trước khi đấu trận tiếp theo.&nbsp;</strongr></p> <p><strongr><strongr>&Ocirc;ng n&oacute;i về 2 trận đấu kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; trận b&oacute;ng với Indonesia khi đội tuyển U22 thua trước một b&agrave;n v&agrave; trận gặp Th&aacute;i Lan khi thua trước 2 b&agrave;n.&nbsp;</strongr></strongr>Nhưng với tinh thần Việt Nam, đội của ch&uacute;ng ta đ&atilde; thắng ngược Indonesia v&agrave; cầm ho&agrave; Th&aacute;i Lan.</p> <p><strongr><strongr><strongr>Vị HLV người H&agrave;n Quốc cho hay đội tuyển nam c&oacute; 4 trận thắng, một trận ho&agrave; v&agrave; đ&atilde; tiễn đối thủ lớn nhất l&agrave; Th&aacute;i Lan về nước.</strongr></strongr></strongr></p> <p><strongr><strongr><strongr><strongr>N&oacute;i về trận chung kết gặp Indonesia, &ocirc;ng Park cho biết to&agrave;n đội tuyển quyết t&acirc;m sẽ thắng. </strongr></strongr></strongr></strongr></p> <p><strongr><strongr><strongr><strongr>&ldquo;Trước trận đấu, Thủ tướng gửi thư n&oacute;i Tổ quốc v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i phải l&agrave;m g&igrave; đ&oacute; đền đ&aacute;p t&igrave;nh cảm n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; chiến thắng&rdquo;, &ocirc;ng Park n&oacute;i v&agrave; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c l&atilde;nh đạo, CLB b&oacute;ng đ&aacute; chuy&ecirc;n nghiệp đ&atilde; đ&agrave;o tạo n&ecirc;n c&aacute;c cầu thủ, cảm ơn c&aacute;c bậc tiền bối đ&atilde; g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n vinh quang ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</strongr></strongr></strongr></strongr></p> <p><strongr><strongr><strongr><strongr><strongr>Lời cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Park n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i xin gửi vinh quang n&agrave;y cho nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&rdquo;.</strongr></strongr></strongr></strongr></strongr></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EA6UZMVIuWg/26cd046fd42e3d70643f/e5ccf62a876f6e31377e/720/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237869~acl=/EA6UZMVIuWg/*~hmac=fe3ec1f39609435063fdeba2436f2fb6" false="" source-url="/video-co-dong-vien-nhay-mua-cho-don-nha-vo-dich-sea-games-30-post1024292.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="79" mediaid="ae0313ad8eec67b23efd" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2019_12_11/z1654467626256_7f4e752e599834cee5807a5767c0b5d5.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BfkqUiYXsEA/8eacab0e7b4f9211cb5e/ebd4ff328e7767293e66/480/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237869~acl=/BfkqUiYXsEA/*~hmac=b0788044eb7c75aec50d0e99ab3e5f99"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/XWggN3VJBKA/whls/vod/0/b96G043XvUN5nSOUjP8/ae0313ad8eec67b23efd.m3u8?authen=exp=1576194669~acl=/XWggN3VJBKA/*~hmac=87202fdbb34d4ee6bbb4bbc73e034760" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BfkqUiYXsEA/8eacab0e7b4f9211cb5e/ebd4ff328e7767293e66/480/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237869~acl=/BfkqUiYXsEA/*~hmac=b0788044eb7c75aec50d0e99ab3e5f99" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EA6UZMVIuWg/26cd046fd42e3d70643f/e5ccf62a876f6e31377e/720/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237869~acl=/EA6UZMVIuWg/*~hmac=fe3ec1f39609435063fdeba2436f2fb6" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cổ động vi&ecirc;n nhảy m&uacute;a chờ đ&oacute;n nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games 30</span></strong> H&agrave;ng trăm CĐV từ nhiều tỉnh th&agrave;nh nhuộm đỏ khu vực ph&iacute;a trước sảnh VIP s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i. Họ nhảy m&uacute;a, ca h&aacute;t chờ nh&agrave; v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top