Hai hành khách và 2 tiếp viên Vietnam Airlines mắc Covid-19

Chiều 18/5, 4 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục được công bố, nâng tổng số ca mắc Covid-19 cả nước lên 324 người.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>B&aacute;o c&aacute;o từ Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật của TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội ghi nhận th&ecirc;m 4 ca dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. </span><span>Tất cả đều được c&aacute;ch ly sau khi nhập cảnh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ l&acirc;y bệnh ra cộng đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;">Ca bệnh 321 v&agrave; 322 l&agrave; tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng của Vietnam Airlines, địa chỉ ở Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM. Cả 2 phục vụ tr&ecirc;n chuyến bay VN0062 từ Moscow, Nga, hạ c&aacute;nh tại S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn ng&agrave;y 13/5.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi l&agrave;m thủ tục khai b&aacute;o y tế v&agrave; nhập cảnh, to&agrave;n bộ nh&oacute;m tiếp vi&ecirc;n trở lại m&aacute;y bay về H&agrave; Nội tr&ecirc;n chuyến bay kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">10h c&ugrave;ng ng&agrave;y, nh&oacute;m tiếp vi&ecirc;n di chuyển tr&ecirc;n chuyến bay VN7485 kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;nh kh&aacute;ch từ H&agrave; Nội v&agrave;o TP.HCM. Họ được c&aacute;ch ly tại khu lưu tr&uacute; của Vietnam Airlines ở đường Hồng H&agrave;, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Tại nơi c&aacute;ch ly, BN321 ở chung ph&ograve;ng với BN322. Ng&agrave;y 14/5, cả hai được x&eacute;t nghiệm lần một kết quả &acirc;m t&iacute;nh. Chiều 16/5, BN321 sốt 38,2 độ C, ng&agrave;y 17/5 mẫu x&eacute;t nghiệm lần hai dương t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi BN321 sốt, BN322 được chuyển ph&ograve;ng ở một m&igrave;nh. Tối 17/5, người n&agrave;y được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, c&aacute;ch ly tập trung tại khu C trường Thiếu sinh qu&acirc;n, huyện Củ Chi, thuộc diện tiếp x&uacute;c gần. Ng&agrave;y 18/5, bệnh nh&acirc;n x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Hai bệnh nh&acirc;n tiếp vi&ecirc;n hiện điều trị tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Hai hanh khach va 2 tiep vien Vietnam Airlines mac Covid-19 hinh anh 1 Nga.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/18/znews-photo-zadn-vn_nga.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Hơn 340 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam ở thủ đ&ocirc; Moscow, Nga được đưa về nước. Ảnh: <em>Bộ Ngoại giao.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hai bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c l&agrave; BN323 (nữ, 19 tuổi) v&agrave; BN324 (nam, 18 tuổi) đều ở T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM. Hai người l&agrave; du học sinh Mỹ về nước ng&agrave;y 16/5 tr&ecirc;n chuyến bay VN001, số ghế 41D v&agrave; 27K.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nhập cảnh tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n chuyến bay c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng An ninh thuộc Đại học Quốc gia H&agrave; Nội, huyện Thạch Thất, TP H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;">Hai người c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh ng&agrave;y 17/5. Hiện, họ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.</p> <p style="text-align: justify;">Việt Nam hiện trải qua 32 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) l&agrave; 11.326, trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện l&agrave; 302, c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c l&agrave; 8.929 v&agrave; 2.095 người c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, s<span>ố ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2 l&agrave; 2 ca, s</span>ố ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n l&agrave; 7 ca.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qJ6KDrq46D4/f631d94be6090f575618/79d4ae563212db4c8203/720/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589972705~acl=/qJ6KDrq46D4/*~hmac=85d11457ec7619946630dcfc4c9146e3" false="" source-url="/video-ben-trong-noi-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhan-19-post1084638.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="044d705fef1c06425f0d" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_05_14/DHH00014.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/s9T4HWxuiHE/247c08063744de1a8755/011ad59849dca082f9cd/480/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589972705~acl=/s9T4HWxuiHE/*~hmac=39fc045cc9eb17c71f872ce4861061d2"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/RcjL5TodZ6A/whls/vod/0/pyhBa6xDoylhw-Xokny/044d705fef1c06425f0d.m3u8?authen=exp=1589929505~acl=/RcjL5TodZ6A/*~hmac=61109172488773ab4d8dd0c3a49347aa" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/s9T4HWxuiHE/247c08063744de1a8755/011ad59849dca082f9cd/480/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589972705~acl=/s9T4HWxuiHE/*~hmac=39fc045cc9eb17c71f872ce4861061d2" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qJ6KDrq46D4/f631d94be6090f575618/79d4ae563212db4c8203/720/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589972705~acl=/qJ6KDrq46D4/*~hmac=85d11457ec7619946630dcfc4c9146e3" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>B&ecirc;n trong nơi gi&agrave;nh giật sự sống cho bệnh nh&acirc;n 19</span></strong> Từng ngừng tim, tưởng chừng ra đi, hiện tại, bệnh nh&acirc;n số 19 đ&atilde; c&oacute; thể n&oacute;i chuyện, ăn cơm. Đ&oacute; l&agrave; sự hồi phục kỳ diệu của nữ bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19.</p> </figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top