Hà Nội yêu cầu giãn cách chỗ ngồi ở quán bia

Nhà hàng, quán bia ở Hà Nội phải thực hiện giãn cách, khách ngồi cách nhau tối thiểu một mét và nhân viên đeo khẩu trang, từ 0h ngày 19/8.

<div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Tại cuộc họp chiều 17/8, Ph&oacute; chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Ng&ocirc; Văn Qu&yacute; y&ecirc;u cầu tăng cường ngay c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh, nhất l&agrave; cơ sở tập trung đ&ocirc;ng người.</span></p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Qu&yacute;, qu&aacute;n bia hơi l&agrave; nơi tập trung đ&ocirc;ng người v&agrave; nếu c&oacute; ca bệnh th&igrave; nguy cơ l&acirc;y lan rất lớn. &Ocirc;ng y&ecirc;u cầu &quot; 0h ng&agrave;y 19/8 cửa h&agrave;ng ăn uống, qu&aacute;n bia hơi, giải kh&aacute;t phải thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch chỗ ngồi tối thiểu một m&eacute;t, khuyến kh&iacute;ch sử dụng v&aacute;ch ngăn. Nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng phải đeo khẩu trang v&agrave; tổ chức đo th&acirc;n nhiệt cho kh&aacute;ch v&agrave;o&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Qu&yacute; cho rằng, thời gian tới ở H&agrave; Nội c&oacute; thể xuất hiện th&ecirc;m c&aacute;c ca dương t&iacute;nh với nCoV, nhưng nguy cơ l&acirc;y lan rộng kh&ocirc;ng cao v&agrave; việc ph&ograve;ng, chống dịch vẫn nằm trong kiểm so&aacute;t của th&agrave;nh phố.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/pho-ta-hien-2717-1597661651.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=AP3r5ZTvaJdwWmTyLuQqYA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/80/i1-vnexpress-vnecdn-net_pho-ta-hien-2717-1597661651.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/pho-ta-hien-2717-1597661651.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=BohSdtaQHZQRxopiemp9MQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/pho-ta-hien-2717-1597661651.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6uZeUoiOHCAWGiEHyxDDTg 2x" /><img alt="Các cửa hàng trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm vào cuối tháng 4/2020. Ảnh: Lâm Lê." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/80/i1-vnexpress-vnecdn-net_pho-ta-hien-2717-1597661651.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố Tạ Hiện, quận Ho&agrave;n Kiếm v&agrave;o cuối th&aacute;ng 4/2020. Ảnh: <em>L&acirc;m L&ecirc;.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; chủ tịch thường trực phụ tr&aacute;ch UBND TP Nguyễn Văn Sửu y&ecirc;u cầu huy động th&ecirc;m lực lượng để kiểm so&aacute;t c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bia; cần thiết c&oacute; thể đ&oacute;ng cửa nếu ph&aacute;t hiện cơ sở kinh doanh n&agrave;o vi phạm quy định ph&ograve;ng dịch.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Sửu đề nghị người d&acirc;n &quot;cố gắng kh&ocirc;ng ra khỏi nh&agrave; khi kh&ocirc;ng c&oacute; việc cần thiết, nếu phải ra đường th&igrave; thực hiện nghi&ecirc;m việc kh&ocirc;ng đeo khẩu trang&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trương Quang Việt - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch CDC H&agrave; Nội, cho rằng hiện nay người d&acirc;n chủ quan, lơi lỏng trong ph&ograve;ng dịch so với trước. Qua kiểm tra của CDC, việc đeo khẩu trang, s&aacute;t khuẩn ở c&aacute;c c&ocirc;ng sở kh&ocirc;ng được thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c; một số đơn vị chưa c&oacute; phương &aacute;n ứng ph&oacute; nếu ghi nhận ca bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo CDC H&agrave; Nội đề xuất mở rộng lấy mẫu x&eacute;t nghiệm đối với người gi&agrave; yếu, sống ở c&aacute;c khu điều dưỡng tập trung; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n nhiều bệnh nền, đang điều trị ở bệnh viện.</p> <p style="text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 25/7 đến nay, H&agrave; Nội ghi nhận 33 ca dương t&iacute;nh với nCoV, trong đ&oacute; 10 ca mắc ngo&agrave;i cộng đồng, 23 ca từ b&ecirc;n ngo&agrave;i về đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay khi nhập cảnh.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến chiều 17/8, th&agrave;nh phố r&agrave; so&aacute;t được tr&ecirc;n 100.000 người về từ Đ&agrave; Nẵng, trong đ&oacute; số người về từ ng&agrave;y 15/7 l&agrave; hơn 77.000 người. Đến hết ng&agrave;y 16/8, th&agrave;nh phố đ&atilde; lấy được tr&ecirc;n 50.000 mẫu để x&eacute;t nghiệm PCR, hơn 28.000 mẫu đ&atilde; c&oacute; kết quả v&agrave; đều &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Dự kiến đến 20/8, th&agrave;nh phố ho&agrave;n th&agrave;nh việc lấy mẫu x&eacute;t nghiệm PCR cho tr&ecirc;n 77.000 người về từ Đ&agrave; Nẵng (từ 15 đến 29/7).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top