Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà

UBND Hà Nội vận động người dân hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m và thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang trước diễn biến dịch phức tạp.

<div> <p>Ph&oacute; chủ tịch UBND <span>H&agrave; Nội</span> Ng&ocirc; Văn Qu&yacute; vừa k&yacute;, ban h&agrave;nh văn bản về tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Văn bản được đưa ra trong bối cảnh c&aacute;c địa phương li&ecirc;n tục ghi nhận ca mắc mới v&agrave; một số trường hợp dương t&iacute;nh c&oacute; lịch tr&igrave;nh phức tạp tại H&agrave; Nội.</p> <p>UBND H&agrave; Nội vận động người d&acirc;n kh&ocirc;ng ra khỏi nh&agrave; khi kh&ocirc;ng cần thiết, thực hiện nghi&ecirc;m biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch như rửa tay s&aacute;t khuẩn; đeo khẩu trang; hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người (từ 30 người); giữ khoảng c&aacute;ch tối thiểu 1 m khi tiếp x&uacute;c.</p> <p>Người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế khi c&oacute; dấu hiệu ho, sốt, kh&oacute; thở, vi&ecirc;m phổi v&agrave; phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử l&yacute; kịp thời. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động lễ hội, t&ocirc;n gi&aacute;o, thể thao, sự kiện c&oacute; tập trung đ&ocirc;ng người v&agrave; sự kiện chưa cần thiết cũng tạm dừng tr&ecirc;n to&agrave;n TP.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi de nghi nguoi dan khong ra khoi nha khi khong can thiet anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/16/10/znews-photo-zadn-vn_dsc_9397_zing.jpg" title="Hà Nội đề nghị người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave; Nội đề nghị người d&acirc;n đến ngay cơ sở y tế khi c&oacute; biểu hiện sốt, ho, kh&oacute; thở. Ảnh: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Quận, huyện đề nghị người d&acirc;n hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người tại đ&aacute;m hiếu, hỷ; dừng hoạt động dịch vụ karaoke, qu&aacute;n bar, vũ trường; qu&aacute;n nước vỉa h&egrave;. Đơn vị vận tải xe bu&yacute;t được y&ecirc;u cầu vệ sinh, khử khuẩn phương tiện, bố tr&iacute; dung dịch s&aacute;t khuẩn v&agrave; vệ sinh s&aacute;t khuẩn tay cho h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>Ph&oacute; chủ tịch UBND H&agrave; Nội đề nghị hạn chế họp, hội nghị đ&ocirc;ng người, đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n hoan, tiệc mừng đồng thời tăng cường hoạt động trực tuyến.</p> <p>Sở Y tế tăng kiểm tra cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh thực hiện ph&acirc;n luồng, ph&acirc;n tuyến điều trị theo đ&uacute;ng quy định của Bộ Y tế, bảo đảm an to&agrave;n c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, người bệnh, đặc biệt lưu &yacute; khu vực bệnh nh&acirc;n nặng, người cao tuổi, người c&oacute; bệnh l&yacute; nền.</p> <p>C&ocirc;ng an H&agrave; Nội được giao chủ tr&igrave;, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử l&yacute; người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p; lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; kh&ocirc;ng khai b&aacute;o y tế, khai b&aacute;o kh&ocirc;ng trung thực; vi phạm c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch theo quy định.</p> <p>L&atilde;nh đạo TP y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị kh&ocirc;ng lơ l&agrave;, chủ quan, bảo đảm kiểm so&aacute;t hiệu quả, kh&ocirc;ng để dịch l&acirc;y lan ra diện rộng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, đồng thời thực hiện mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội.</p> <p>Đến ng&agrave;y 16/8, H&agrave; Nội ghi nhận 29 ca mắc Covid-19 từ đầu th&aacute;ng 7, trong đ&oacute; c&oacute; 7 trường hợp ph&aacute;t hiện ngo&agrave;i cộng đồng. C&aacute;c ca dương t&iacute;nh l&agrave; bệnh nh&acirc;n số 447, 459, 714, 751, 752, 785 v&agrave; 812 (F1 của bệnh nh&acirc;n 447). Trong số 29 ca n&agrave;y, c&oacute; 21 trường hợp l&agrave; bệnh nh&acirc;n ph&aacute;t hiện dương t&iacute;nh trong đo&agrave;n trở về H&agrave; Nội từ Guinea X&iacute;ch đạo v&agrave; 1 trường hợp ph&aacute;t hiện dương t&iacute;nh tại khu c&aacute;ch ly tập trung B29 Xu&acirc;n Mai.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ykzRr_XB9hM/17e765f540b9a9e7f0a8/6c695e78e03c0962502d/720/8b604789e0c4099a50d5.mp4?authen=exp=1597713526~acl=/ykzRr_XB9hM/*~hmac=f1fc9ca6e31926bbf259995081546915" false="" source-url="/video-lay-mau-xet-nghiem-covid-19-xuyen-dem-post1120298.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="8b604789e0c4099a50d5" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jugtzb/2020_08_16/XN_ngu_dan.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Mwi5zsRqGkk/8bcaf1d8d4943dca6485/2a521043ae0747591e16/480/8b604789e0c4099a50d5.mp4?authen=exp=1597713526~acl=/Mwi5zsRqGkk/*~hmac=50a4465254c0d43cc0b7f6e064668d88" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/2YNJVl-KkB0/whls/vod/0/oCtC5no7Zu-lhwnjr_u/8b604789e0c4099a50d5.m3u8?authen=exp=1597670326~acl=/2YNJVl-KkB0/*~hmac=2b4467038db7e06d2a6097173d17aaef" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Mwi5zsRqGkk/8bcaf1d8d4943dca6485/2a521043ae0747591e16/480/8b604789e0c4099a50d5.mp4?authen=exp=1597713526~acl=/Mwi5zsRqGkk/*~hmac=50a4465254c0d43cc0b7f6e064668d88" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ykzRr_XB9hM/17e765f540b9a9e7f0a8/6c695e78e03c0962502d/720/8b604789e0c4099a50d5.mp4?authen=exp=1597713526~acl=/ykzRr_XB9hM/*~hmac=f1fc9ca6e31926bbf259995081546915" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Covid-19 xuy&ecirc;n đ&ecirc;m</span></strong> Từ 22h 15/8 đến s&aacute;ng 16/8, h&agrave;ng chục nh&acirc;n vi&ecirc;n CDC Đ&agrave; Nẵng phối hợp Trung t&acirc;m Y tế quận Sơn Tr&agrave; đ&atilde; xuống cảng c&aacute; Thọ Quang lấy mẫu bệnh phẩm x&eacute;t nghiệm cho ngư d&acirc;n.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top