Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón

Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

<div> <p>Ng&agrave;y 10/6, trao đổi với PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, b&agrave; Ng&ocirc; Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Li&ecirc;m (quận Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) - x&aacute;c nhận, một nam sinh lớp 4 đang theo học tại trường đ&atilde; bị t&agrave;i xế bỏ qu&ecirc;n tr&ecirc;n xe &ocirc; t&ocirc; đưa đ&oacute;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_boquenhocsinh-1-1591765637360.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_boquenhocsinh-1-1591765637360.jpg" title="Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón - 1" /> <figcaption> <p>Chiếc xe &ocirc; t&ocirc; đưa đ&oacute;n học sinh xảy ra vụ việc.</p> </figcaption> </figure> <p>Vụ việc xảy ra v&agrave;o s&aacute;ng 9/6. Danh t&iacute;nh nam học sinh n&agrave;y l&agrave; ch&aacute;u N. M., học lớp 4D trường tiểu học Nam Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Trước đ&oacute;, khoảng 7h20 s&aacute;ng 9/6, nh&agrave; trường nhận được tin b&aacute;o của người d&acirc;n địa phương về việc ph&aacute;t hiện em N.M. bị bỏ qu&ecirc;n tr&ecirc;n xe &ocirc; t&ocirc; BKS 29B-061&hellip;</p> <p>&ldquo;Khi đ&oacute;, người d&acirc;n chụp ảnh gửi cho nh&agrave; trường. Nh&agrave; trường đ&atilde; lập tức cử bảo vệ đi t&igrave;m vị tr&iacute; xe &ocirc; t&ocirc; đang đỗ v&igrave; xe n&agrave;y kh&ocirc;ng thuộc quản l&yacute; của nh&agrave; trường.&rdquo; - b&agrave; Thanh th&ocirc;ng tin.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nh&agrave; trường đi t&igrave;m nơi xe đưa đ&oacute;n dừng đỗ, t&agrave;i xế &ocirc; t&ocirc; đ&atilde; tự lấy xe m&aacute;y chở em N. M. v&agrave;o trường.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_boquenhocsinh-2-1591765637419.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_boquenhocsinh-2-1591765637419.jpg" title="Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón - 2" /> <figcaption>Trường tiểu học Nam Từ Li&ecirc;m.</figcaption> </figure> <p>Theo b&agrave; Thanh, khi t&acirc;m sự với gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm, em N.M. kể rằng, em đ&atilde; ngủ qu&ecirc;n nhưng kh&ocirc;ng thấy ai gọi dậy. Khi tỉnh dậy, em M. n&agrave;y đ&atilde; tự đập cửa, nhờ người d&acirc;n gần đ&oacute; hỗ trợ đưa ra ngo&agrave;i.</p> <p>&ldquo;Sau vụ việc n&agrave;y, nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức cuộc họp nhắc nhở c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n. Theo quy định, sau khi v&agrave;o lớp 15 ph&uacute;t m&agrave; thấy học sinh vắng mặt kh&ocirc;ng l&yacute; do, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm sẽ li&ecirc;n lạc với phụ huynh để hỏi r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n nghỉ học.&rdquo; - b&agrave; Thanh n&oacute;i v&agrave; cho biết th&ecirc;m, chiếc xe đưa đ&oacute;n tr&ecirc;n l&agrave; xe ngo&agrave;i trường, do phụ huynh tự thu&ecirc; n&ecirc;n &ldquo;kh&ocirc;ng quản l&yacute; được&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top