Giúp cánh mày râu có mái tóc đẹp

Không phải chỉ riêng chị em phụ nữ, cánh mày râu cũng cần chú trọng về vẻ đẹp của mình, từ hàm răng đến mái tóc. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích dành cho các quý ông để có một mái tóc thật thu hút

<p><strong>Đừng gội đầu qu&aacute; nhiều</strong></p> <p>Một sai lầm phổ biến m&agrave; nhiều đ&agrave;n &ocirc;ng mắc phải l&agrave; gội đầu qu&aacute; thường xuy&ecirc;n. Nếu m&aacute;i t&oacute;c bạn kh&ocirc; v&agrave; xơ, h&atilde;y hạn chế gội, chỉ gội đầu khoảng 2 lần/tuần v&agrave; sử dụng k&egrave;m dầu xả để c&oacute; m&aacute;i t&oacute;c khỏe mạnh hơn.</p> <p><strong>Thấm t&oacute;c cho kh&ocirc;, kh&ocirc;ng ch&agrave; x&aacute;t</strong></p> <p>Ch&agrave; t&oacute;c c&oacute; thể gi&uacute;p t&oacute;c nhanh kh&ocirc;, nhưng sẽ l&agrave;m hỏng m&aacute;i t&oacute;c của bạn. Nếu t&oacute;c của bạn mỏng, h&atilde;y thấm kh&ocirc; nhẹ nh&agrave;ng t&oacute;c bằng khăn.</p> <p><strong>N&oacute;i kh&ocirc;ng với kiểu t&oacute;c Comb-over</strong></p> <p>Comb-over l&agrave; kiểu hất t&oacute;c sang một b&ecirc;n bắt đầu từ gần ph&iacute;a mang tai rất được ưa chuộng. Tuy nhi&ecirc;n, nếu t&oacute;c bạn đang mỏng đi, tốt nhất l&agrave; h&atilde;y cắt ngắn v&agrave; đừng bao giờ để kiểu đầu Comb-over d&ugrave; n&oacute; hot đến bức n&agrave;o!</p> <p><strong>Chăm s&oacute;c t&oacute;c bằng trứng</strong></p> <p>Cũng như với c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i, chăm s&oacute;c t&oacute;c bằng trứng cũng kh&aacute; hiệu nghiệm đối với c&aacute;c ch&agrave;ng trai. Trứng chứa rất nhiều protein bổ dưỡng, gi&uacute;p l&agrave;m d&agrave;y t&oacute;c. V&igrave; vậy, h&atilde;y massage t&oacute;c với trứng v&agrave; rửa sạch để c&oacute; m&aacute;i t&oacute;c s&aacute;ng b&oacute;ng v&agrave; khỏe mạnh</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><strong>Sử dụng dầu gội l&agrave;m sạch</strong></p> <p>Theo thời gian, m&aacute;i t&oacute;c bạn sẽ bị xỉn m&agrave;u v&agrave; thiếu sức sống. H&atilde;y mua dầu gội l&agrave;m sạch để loại bỏ chất bẩn. Sau khi gội sạch, gội lại lần nữa với dấm để kh&ocirc;i phục lại độ c&acirc;n bằng pH v&agrave; rửa sạch với nước.</p> <p><strong>D&ugrave;ng &iacute;t sản phẩm tạo kiểu t&oacute;c</strong></p> <p>Một trong số những sai lầm phổ biến của đ&agrave;n &ocirc;ng l&agrave; sử dụng qu&aacute; nhiều sản phẩm l&ecirc;n t&oacute;c. D&ugrave;ng qu&aacute; nhiều gel, keo xịt t&oacute;c, s&aacute;p t&oacute;c sẽ khiến t&oacute;c bạn tr&ocirc;ng nặng nề v&agrave; kh&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n. &Iacute;t chắc chắn l&agrave; tốt nhất khi n&oacute;i đến c&aacute;c sản phẩm tạo kiểu cho t&oacute;c.</p> <p><strong>Kh&ocirc;ng t&aacute;c động nhiệt</strong></p> <p>Một trong những lời khuy&ecirc;n chăm s&oacute;c t&oacute;c tốt chất cho nam giới l&agrave; tr&aacute;nh d&ugrave;ng nhiệt. H&atilde;y để t&oacute;c bạn kh&ocirc; tự nhi&ecirc;n, nếu sử dụng m&aacute;y sấy th&igrave; n&ecirc;n để ở chế độ thấp. Việc n&agrave;y c&oacute; thể khiến t&oacute;c kh&ocirc; l&acirc;u hơn, nhưng qu&aacute; nhiều hơi n&oacute;ng sẽ l&agrave;m t&oacute;c bạn kh&ocirc; v&agrave; xoăn/</p> <p><strong>Cắt t&oacute;c 4-6 tuần/lần</strong></p> <p>Nếu bạn muốn c&oacute; diện mạo đẹp nhất th&igrave; h&atilde;y cắt t&oacute;c 4-6 tuần/lần. Mẹo nhỏ l&agrave; n&ecirc;n cắt v&agrave;o s&aacute;ng sớm bởi l&uacute;c đ&oacute;, thợ cắt t&oacute;c sẽ &iacute;t bận rộn v&agrave; c&oacute; thời gian chăm ch&uacute;t cho m&aacute;i t&oacute;c của bạn.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Phạm Văn Chiến - Viện Y học ứng dụng Việt Nam</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top