GDP quý II ước đạt 7,72%

Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong hơn một thập kỷ gần đây.

GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao nhất trong 3 năm qua, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,30%; khu vực dịch vụ chiếm 40,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,02%.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (đóng góp 5,07%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%, (đóng góp 48,33%).

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,97%; quý II tăng 9,87%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66% (quý I tăng 7,72%; quý II tăng 11,45%), đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Về số doanh nghiệp, bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và có 13.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 40.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 55,6%.

Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn là 50.900 doanh nghiệp, tăng 43,0%; gần 24.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; 8.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%.

Theo Đời sống
back to top