Đường sắt Việt Nam tính lỗ hơn 1.394 tỷ đồng

(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến sản lượng và doanh thu hợp nhất năm nay giảm 23% so với năm 2019, lỗ tới hơn 1.394 tỷ đồng.
Đường sắt Việt Nam tính lỗ hơn 1.394 tỷ đồng ảnh 1

Trong tổng số lỗ dự kiến năm 2020, số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến 711 tỷ đồng; xử lý tồn tại tài chính từ những năm trước chuyển sang của công ty mẹ, chi phí phải trả, các khoản trích lập dự phòng dự kiến hạch toán đưa vào chi phí trong năm 2020 hơn 682 tỷ đồng. Riêng lỗ từ 2 công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (VNR là cổ đông chi phối) dự kiến hơn 618 tỷ đồng. Khối 20 công ty cổ phần đường sắt và 3 công ty cổ phần cơ khí đóng tàu lãi gần 75 tỷ đồng. Trước đó, kết thúc năm tài chính 2019, VNR đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 180 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top