Dự án sân bay Long Thành: Vướng đền bù giải tỏa 1.000 trường hợp

Hiện có khoảng 1.000 trường hợp mua bán đất chỉ thông qua giấy tay với tổng diện tích khoảng khoảng 50 ha, phần lớn tập trung ở xã Bình Sơn (Long Thành) nên việc triển khai đền bù, giải tỏa dự án sân bay gặp nhiều trở ngại.

<div> <p>UBND huyện Long Th&agrave;nh (Đồng Nai) cho biết, đến nay, huyện Long Th&agrave;nh đ&atilde; đền b&ugrave; 2.932 ha (trong tổng số 5.000 ha đất phải thu hồi để thực hiện dự &aacute;n Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế Long th&agrave;nh) của 5.541 hộ &nbsp;gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, hiện c&oacute; khoảng 1.000 trường hợp mua b&aacute;n đất chỉ th&ocirc;ng qua giấy tay với tổng diện t&iacute;ch khoảng khoảng 50 ha, phần lớn tập trung ở x&atilde; B&igrave;nh Sơn (Long Th&agrave;nh) n&ecirc;n việc&nbsp;triển khai đền b&ugrave;, giải tỏa&nbsp;gặp nhiều trở ngại.</p> <p>Theo UBND huyện Long Th&agrave;nh, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ qua viết giấy tay xảy ra nhiều l&agrave; do &nbsp;thời gian quy hoạch dự &aacute;n &nbsp;k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm v&agrave; ch&iacute;nh quyền tạm ngưng x&aacute;c nhận giao dịch, mua b&aacute;n. Theo quy định, chỉ người đứng t&ecirc;n quyền sử dụng đất mới được nhận tiền đền b&ugrave;, do vậy rất dễ xảy ra ph&aacute;t sinh tranh chấp, khiếu kiện. &nbsp;</p> <p>Về việc giải quyết vướng mắc n&agrave;y,&nbsp;&ocirc;ng L&ecirc; Văn Tiếp, Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Long Th&agrave;nh cho biết, huyện sẽ&nbsp;ph&acirc;n loại c&aacute;c nh&oacute;m mua b&aacute;n, chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy tay, ủy quyền&hellip; theo từng nh&oacute;m gửi UBND tỉnh c&oacute; phương &aacute;n xử l&yacute;.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top