Đội ngũ trí thức góp phần đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững

Đối với Liên hiệp Hội Lâm Đồng, sau gần 30 năm xây dựng, trải qua 5 nhiệm kỳ, đến nay đã tập hợp được 39 tổ chức thành viên với 10.768 hội viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực KHCN, giáo dục - đào tạo, y tế....

Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện để phát huy vai trò lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Ngày 28/10/2022, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Tiến sỹ khoa học (TSKH) Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Thị Phúc, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Văn Phấn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng.
Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung
Toàn cảnh buổi làm việc
Báo cáo của Tỉnh ủy và Liên hiệp Hội Lâm Đồng nêu rõ: Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 15/08/2019 về việc thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với trí thức; tuyên truyền, giải thích, động viên trí thức tự nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đóng góp trí tuệ vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Hàng năm, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học; phát huy vai trò, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham mưu, hoạch định, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giai đoạn 2012-2022, tỉnh đã triển khai 110 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh, gần 200 nhiệm vụ cấp cơ sở với mục tiêu ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và bền vững để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; có khoảng 1.000 bài báo khoa học được công bố tại các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Những đóng góp ấy đã làm thay đổi bộ mặt của Lâm Đồng trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh về kinh tế của tỉnh. Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 34% giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp; năng suất nông nghiệp công nghệ cao tăng 25 - 30%, lợi nhuận đạt trên 30%. Riêng các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đã nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất tăng 40 lần, chi phí giảm 35%. Doanh thu đạt từ 2,5 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng/ha, lợi nhuận đạt từ 1,6 đến 4,9 tỷ đồng/ha. Nông sản xuất khẩu đạt 400 triệu USD/năm, chiếm 80% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt khá cao, bình quân giai đoạn 2015 - 2020 tăng 8,0%; quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm 2021.
Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung-Hinh-2
Gặp mặt trí thức tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Đối với Liên hiệp Hội Lâm Đồng, sau gần 30 năm xây dựng, trải qua 5 nhiệm kỳ, đến nay đã tập hợp được 39 tổ chức thành viên với 10.768 hội viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực KHCN, giáo dục - đào tạo, y tế, xây dựng, văn hóa, thể thao, du lịch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tư vấn pháp luật, phát triển nhân lực... Đến nay, toàn tỉnh có 1.482 cán bộ công tác trong lĩnh vực KH-CN; ngoài ra còn 145 người có trình độ khác đang công tác tại các sở, ngành, viện, trường, trung tâm nghiên cứu và tại các địa phương trong tỉnh. Đội ngũ trí thức và hoạt động KH-CN luôn gắn bó mật thiết, đồng hành với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; những kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án KH-CN đã đi vào cuộc sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng ngành, lĩnh vực, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân làm thay đổi suy nghĩ, thói quen trong sản xuất. Liên hiệp Hội Lâm Đồng cũng đã quan tâm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân, phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng hàng năm. Nhờ đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã trở thành một phong trào rộng rãi trong quần chúng Nhân dân, tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ trí thức; phát huy tinh thần khởi nghiệp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Gặp mặt trí thức tỉnh Lâm Đồng năm 2022
Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung-Hinh-3
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục xem công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, nhiệt tình, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Lâm Đồng sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức góp phần đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa, du lịch của Miền Trung và của cả nước.

Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung-Hinh-4
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phan Xuân Dũng bày tỏ phấn khởi và chúc mừng những kết quả Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động trí thức và phát triển Liên hiệp Hội tỉnh. Đặc biệt là công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao, xây dựng nền kinh tế toàn hoàn, chú trọng phát triển công nghệ gắn với phát triển du lịch; đồng chí biểu dương Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Xuân Dũng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Lâm Đồng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Lâm Đồng phát triển giàu đẹp, văn minh, hoà nhịp cùng sự phát triển của cả nước./.

Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung-Hinh-5
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Doi ngu tri thuc gop phan dua tinh Lam Dong phat trien nhanh va ben vung-Hinh-6
Đ/c Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam
Theo Đời sống
back to top