Đề xuất phương án giải quyết lưu thông theo chỉ đạo của UBND TPHCM

Mới đây, Công an TPHCM có công văn số 3720/ CATP-PV01 về việc đề xuất phương án giải quyết lưu thông theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Thực hiện công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9 của UBND TPHCM về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị  phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, Công an TPHCM đề xuất phương án giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với các điều kiện như sau: Thời gian lưu thông, buổi sáng từ 6h30 - 8h00, buổi chiều từ 16h30 – 18h00, tuyến đường lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc; các trường hợp lưu thông ngoài khu giờ trên vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp, trường hợp đặc biệt sẽ được cấp giấy đi đường bổ sung, xem xét giải quyết cho từng đơn vị; các đơn vị gửi danh sách công chức, viên chức, người lao động đăng ký về Sở Nội vụ tập hợp và gửi về Công an TPHCM để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện khai báo trên phần mềm VNEID của Bộ Công an trước khi ra khỏi nhà; yêu cầu cán bộ, công nhân viên phải được tiêm 2 mũi văcxin, gia đình không thuộc diện phong tỏa.

chot-kiem-soat-phan-van-tri-quan-go-vap-thuc-hien-kiem-tra-giay-di-duong-cua-nguoi-dan..jpg
Chốt kiểm soát Phan Văn Trị, quận Gò Vấp thực hiện kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Trước đó, UBND TPHCM cũng có văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo, việc xét nghiệm đối với shipper được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TPHCM đến hết ngày 21/9. Kể từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9, các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật dữ liệu thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn. Toàn bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày/lần. Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng khuyên tại Sở Công thương. Thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Kể từ ngày 24 - 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TPHCM theo hướng dẫn của Sở Thông tin và truyền thông để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND TPHCM giao Sở Công Thương hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm. Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ không được hoạt động.

Theo Đời sống
back to top