--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp - phép thử năng lực trả nợ của nhà phát hành

TRÀ MY - 19:15 04/05/2022

Năm 2022 là năm có quy mô đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp khá lớn, trở thành phép thử đáng kể đầu tiên trong năng lực trả nợ của nhà phát hành.

Theo đó, những năm trước, các doanh nghiệp chủ yếu phát hành các kỳ hạn 3, 5, 7 năm, một số có kỳ hạn quanh 10 năm… Sau năm 2018, thời gian dần rút ngắn, các đợt phát hành TPDN trước đây dần lần lượt đáo hạn.

Dữ liệu đấu nối và tổng hợp của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB Research) cho biết, tổng khối lượng TPDN đáo hạn trong năm 2022 là 231.243 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm ngành Bất động sản có giá trị phát hành cao nhất 83.530 tỷ đồng). Tổ chức tín dụng – TCTD (67.650 tỷ đồng), Du lịch (18.645 tỷ đồng), Xây dựng (15.873 tỷ đồng), Công nghiệp chế biến chế tạo – CN CBCT (14.579 tỷ đồng)…

trai-phieu-doanh-nghiep.jpg
Từ đầu năm tới nay, TPDN đáo hạn 231.243 tỷ đồng

Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu tràn lan đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, cuối năm 2021 đến đầu 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử lý một số trường hợp vi phạm trong phát hành TPDN, nhờ đó chính sách đã và đang có định hướng ngày càng chặt chẽ hơn.

Từ đầu năm tới nay, TPDN đáo hạn 231.243 tỷ đồng. Đến nay, sau những sự việc bị xử lý nói trên, lượng đáo hạn trong 4 tháng đầu năm chưa có phát sinh nào được công bố. Lượng đáo hạn diễn ra bình thường.

Theo tìm hiểu, trái phiếu (bond) là chứng chỉ nợ hay chứng khoán tài chính do các doanh nghiệp hoặc chính phủ phát hành để vay vốn dài hạn. Thông thường trái phiếu được phát hành cho thời hạn nhiều năm và có lãi suất cố định.

Hàng năm, người giữ trái phiếu được hưởng lợi tức ghi trên cuống phiếu (gọi là coupon) và khi trái phiếu đến hạn, người giữ trái phiếu được nhận lại vốn gốc bằng mệnh giá của trái phiếu (giá mua trái phiếu). Trái phiếu công ty có thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi hoặc thông thường.

Trái phiếu được mua đi bán lại trên thị trường trái phiếu. Giá thị trường của trái phiếu biến động thường xuyên để đảm bảo cho lãi suất phổ biến trên thị trường.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Du lịch Việt ứng dụng chuyển đổi số để hồi phục, cất cánh
Thời sự- Vân Tuyết - 20:30 26/05/2022
Du lịch Việt đã và đang nhanh chóng tận dụng chuyển đổi số để tự cứu lấy mình sau cú "lao dốc" vì dịch Covid-19. Chuyển đổi số đang là chìa khóa giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp như thiếu nhân lực, thiếu kinh phí truyền thông, tiếp cận khách hàng… khi du lịch dần trở lại bình thường.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---