Quý I/2022, trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh do bị siết chặt hoạt động

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong Q1/2022 đạt 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước nhưng vẫn tăng 48,3% so với cùng kỳ...

Thống kê mới nhất về thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2022, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước, nhưng  tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, phát hành riêng lẻ, phát hành công chúng lần lượt chiếm 87% và 13% tổng khối lượng phát hành. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 102,6%.

Cụ thể, có 40 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 39.478 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 67,2% so với cùng kỳ, giảm 86,0% so với quý trước; 5.896 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng, giảm 15,7% so với cùng kỳ và giảm 68,8% so với quý trước.

Khối lượng phát hành trái phiếu riêng lẻ có xu hướng giảm dần qua các tháng trong Q1/22, điều này trái ngược với diễn biến trong Q1/21 khi giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xu hướng tăng dần qua các tháng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thông tư 16/2021/TTNHNN có hiệu lực kể từ 15/01/2022, áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với các Tổ chức tín dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp, cũng như nâng cao chất lượng của doanh nghiệp phát hành.

Do đó, Chính phủ đã có những động thái chấn chỉnh hoạt động của thị trường Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3.

Thủ tướng cũng đã có công điện số 304 ngày 7/4/2021 nhằm chấn chỉnh và ổn định hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐCP nhằm lấp các lỗ hổng chính sách và đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Đời sống
back to top