Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn bị phạt 300 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 300 triệu đồng đối với Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn, vì xả nước thải vượt quy chuẩn.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định công ty này xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật 10%.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường, tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Công ty phải nộp phạt trong 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa nộp phạt, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn sẽ bị cưỡng chế thi hành, mỗi ngày chậm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính.

Theo Đời sống
back to top