Công ty Huy Minh Tuấn chưa hoàn tất thủ tục đã khai thác mỏ đất?

Công ty Huy Minh Tuấn vừa bị UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu dừng hoạt động khai thác tại mỏ đất san lấp núi Hòn Trong và phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Mỏ đất san lấp núi Hòn Trong (thôn Thọ Vứt, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa), đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp quyết định chủ trương đầu tư khai thác tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 03/02/2020.

Sau đó, tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 18/8/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại mỏ đất núi Hòn Trong đối với Công ty TNHH Huy Minh Tuấn (địa chỉ 168 Nguyễn Công Trứ, TP. Tuy Hòa) với tổng số tiền phải nộp là 204.950.671 đồng và giá tính cấp quyền khai thác khoáng sản là 72.600 đồng/ m3 (khoảng 2.823 m3).

Công ty Huy Minh Tuấn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã tiến hành khai thác mỏ đất Hòn Trong tại TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (ảnh minh họa)Công ty Huy Minh Tuấn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã tiến hành khai thác
mỏ đất Hòn Trong tại TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (ảnh minh họa)

Cũng trong ngày 18/8/2020, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã cấp giấy phép cho phép Công ty TNHH Huy Minh Tuấn khai thác đất bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đất san lấp núi Hòn Trong.

Tuy nhiên vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên mới có văn bản giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Huy Minh Tuấn thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo đầy đủ điều kiện khai thác tại mỏ đất này. Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty TNHH Huy Minh Tuấn có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công việc nêu trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên còn đề nghị trong thời gian thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định, yêu cầu Công ty TNHH Huy Minh Tuấn dừng hoạt động khai thác tại mỏ đất san lấp núi Hòn Trong.

Như vậy, trong thời gian qua mặt dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đúng mục đích như luật định, Công ty Huy Minh Tuấn đã tiến hành khai thác mỏ đất tại mỏ Hòn Trong.

Sai phạm nghiêm trọng trên thuộc về UBND tỉnh Phú Yên hay Công ty Huy Minh Tuấn?

Theo Hoài Phan - Lê Tân/tamnhin.trithuccuocsong
back to top