Còn 7 người dương tính nCoV

6h ngày 14/6, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm nCoV. 11 người đang điều trị, trong đó 7 người còn dương tính.

<div> <p style="text-align: justify;">Như vậy, 24 giờ&nbsp;qua th&ecirc;m một ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm 334, trong đ&oacute; 323 người đ&atilde; khỏi.</p> <p style="text-align: justify;">297 ca đ&atilde; ra viện, số khỏi c&ograve;n lại đang được theo d&otilde;i 14 ng&agrave;y tại viện sau khi c&ocirc;ng bố khỏi bệnh.&nbsp;Ước t&iacute;nh thời gian điều trị trung b&igrave;nh của những bệnh nh&acirc;n ra viện l&agrave; 20 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, t&igrave;nh trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Một người đ&atilde; x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần một, ba &acirc;m t&iacute;nh lần hai. C&ograve;n 7 người dương t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, 49 tr&ecirc;n tổng số 50 bệnh nh&acirc;n quốc tịch nước ngo&agrave;i đ&atilde; ra viện, chỉ c&ograve;n duy nhất&nbsp;phi c&ocirc;ng người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh hồi phục tốt,&nbsp;đ&atilde; cai thở m&aacute;y, song c&ograve;n cần nhiều tuần để phục hồi đ&aacute;p ứng với gắng sức v&agrave; chức năng vận động.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 10.000 người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch được c&aacute;ch ly. Trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện 189&nbsp;người, tại cơ sở tập trung hơn 9.000, số c&ograve;n lại tại nh&agrave; hoặc nơi lưu tr&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Thế giới ghi nhận hơn 428.000 người chết trong hơn 7,7&nbsp;triệu ca nhiễm. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV, 59 ng&agrave;y kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top