Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông báo 4875/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

<div> <div>Theo đ&oacute;, đối với Nghỉ tết &Acirc;m lịch năm 2021, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động của c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh, sự nghiệp, tổ chức ch&iacute;nh trị, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội được bố tr&iacute; nghỉ 2 ng&agrave;y trước tết, 3 ng&agrave;y sau tết &Acirc;m lịch.&nbsp;</div> <div>Do ng&agrave;y M&ugrave;ng 2 v&agrave; M&ugrave;ng 3 tết &Acirc;m lịch (tức ng&agrave;y 13 v&agrave; 14/ 2/2021 Dương lịch) tr&ugrave;ng v&agrave;o thứ Bảy v&agrave; Chủ nhật l&agrave; ng&agrave;y nghỉ hằng tuần, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức sẽ nghỉ b&ugrave; v&agrave;o ng&agrave;y M&ugrave;ng 4 v&agrave; M&ugrave;ng 5 tết &Acirc;m lịch (tức ng&agrave;y 15 v&agrave; 16/2/2021).&nbsp;</div> <div>Như vậy, dịp nghỉ tết &Acirc;m lịch năm 2021 c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức nghỉ liền 7 ng&agrave;y li&ecirc;n tục, từ thứ Tư ng&agrave;y 10/2/2021 đến hết thứ Ba ng&agrave;y 16/2/2021 (tức ng&agrave;y 29 th&aacute;ng Chạp năm Canh T&yacute; đến ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm T&acirc;n Sửu).<br /> <br /> Đối với nghỉ lễ Quốc kh&aacute;nh năm 2021, Bộ LĐ-TB&amp;XH cho biết, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức được nghỉ 4 ng&agrave;y từ thứ Năm ng&agrave;y 2/9/2021 đến hết Chủ nhật ng&agrave;y 5/9/2021. Trong đ&oacute; 2 ng&agrave;y nghỉ lễ Quốc kh&aacute;nh v&agrave; 2 ng&agrave;y l&agrave; ng&agrave;y nghỉ hằng tuần.</div> <div>Bộ LĐ-TB&amp;XH lưu l&yacute;, c&aacute;c cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết &Acirc;m lịch v&agrave; Quốc kh&aacute;nh tr&ecirc;n thực hiện bố tr&iacute;, sắp xếp c&aacute;c bộ phận l&agrave;m việc hợp l&yacute; để giải quyết c&ocirc;ng việc li&ecirc;n tục, đảm bảo tốt c&ocirc;ng t&aacute;c phục vụ tổ chức, Nh&acirc;n d&acirc;n;</div> <div>C&aacute;c cơ quan, đơn vị kh&ocirc;ng thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy v&agrave; Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ v&agrave;o chương tr&igrave;nh, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố tr&iacute; lịch nghỉ cho ph&ugrave; hợp.</div> <div>Đối với người lao động kh&ocirc;ng thuộc đối tượng nghỉ lễ tr&ecirc;n, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương &aacute;n nghỉ tết &Acirc;m lịch v&agrave; Quốc kh&aacute;nh năm 2021 như sau:</div> <div>Thời gian nghỉ tết &Acirc;m lịch l&agrave;: 1 ng&agrave;y cuối năm Canh T&yacute; v&agrave; 4 ng&agrave;y đầu năm T&acirc;n Sửu hoặc 2 ng&agrave;y cuối năm Canh T&yacute; v&agrave; 3 ng&agrave;y đầu năm T&acirc;n Sửu.</div> <div>Thời gian nghỉ Quốc kh&aacute;nh l&agrave; 2 ng&agrave;y (gồm thứ Năm ng&agrave;y 2/9/2021 v&agrave; lựa chọn 1 trong 2 ng&agrave;y: thứ Tư 1/9/2021 hoặc thứ S&aacute;u 3/9/2021);</div> <div>Việc th&ocirc;ng b&aacute;o phương &aacute;n nghỉ tết &Acirc;m lịch v&agrave; Quốc kh&aacute;nh cho người lao động trước khi thực hiện &iacute;t nhất 30 ng&agrave;y.</div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm có tên in trên bao bì TPBVSK Bổ Nam Vương khẳng định: Sản phẩm Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường là “hàng giả”...!?
“Ngực to”... có lo ung thư vú?

“Ngực to”... có lo ung thư vú?

Ung thư vú đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới nhưng hầu hết chị em lại không biết về nguy cơ ung thư này đặc biệt “có sẵn trên người”. Ngoài tiền sử gia đình, đột biến gen… đôi khi không lấy chồng, không sinh con, không cho con bú… cũng là yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
back to top