Chính phủ đề xuất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho giai đoạn tới

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội”.

Theo Báo cáo, dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020.

Dự kiến chi NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so dự toán năm 2020. Trong bối cảnh cân đối NSNN năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề xuất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng và chưa điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Dự kiến bội chi NSNN năm 2021 là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh. Đến hết năm 2021, dự kiến nợ công khoảng 46,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP điều chỉnh.

Theo Đời sống
back to top