CDC Sóc Trăng được công ty bán kit test "hỗ trợ" hàng trăm triệu đồng

Sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty Hợp Nhất hỗ trợ gần 360 triệu đồng cho bếp ăn của CDC tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 12/5, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có kết quả thanh tra việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT), sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, giai đoạn 2020-2021, tỉnh Sóc Trăng có 451 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 238 tỷ đồng.

Đối với các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á và công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (công ty Hợp Nhất), Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện Sở Y tế có 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.

CDC tỉnh Sóc Trăng cũng có một hợp đồng mua sắm liên quan đến công ty Việt Á liên danh với công ty Hợp Nhất với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Cả hai đơn vị này đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng mua sắm này.

Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm thiết bị hóa chất, vật tư tiêu hao, sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty Hợp Nhất hỗ trợ gần 360 triệu đồng cho bếp ăn của CDC tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Tuy nhiên, việc hỗ trợ của công ty Hợp Nhất không thực hiện bằng văn bản mà thực hiện bằng hình thức giao nhận tiền mặt giữa hai bên và không xin ý kiến cấp trên. Tại thời điểm nhận tiền, CDC Sóc Trăng không báo cáo Sở Y tế, đến ngày 4/3 vừa qua, CDC mới báo cáo Sở Y tế.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm một tập thể, 28 cá nhân; đồng thời kiến nghị thu hồi 360 triệu đồng nói trên.

Theo Đời sống
back to top