Cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư 38.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2

(khoahocdoisong.vn) - Mới đây, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (TCNS) nêu thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tháng 10/2020.

Trong đó, 1,5 triệu tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 1,37 triệu tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Ủy ban TCNS cũng cơ bản thống nhất với dự kiến bố trí khoảng 104.500 tỷ đồng để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia. Trong đó, các đoạn tuyến thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư 38.738 tỷ đồng trong giai đoạn 2.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top