Cảnh sát phong tỏa nơi phát hiện thi thể người trong vali

Cảnh sát phong tỏa một phần đường số 3 (quận 7, TP.HCM) để phục vụ công tác khám nghiệm nơi tìm thấy thi thể người.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=c01fa07f4d96783fc7186951be2ad0dc" false="" source-url="/video-canh-sat-kham-nghiem-noi-tim-thay-thi-the-nguoi-trong-vali-post1157552.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="0b1ed491cedf27817ece" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_jwqcz/2020_11_28/vali_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=12a541d57ef2394f23d429a8160ba24c" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/HO4SfaaySLc/whls/vod/0/IKnDE5PmUtjRMrYOD00/0b1ed491cedf27817ece.m3u8?authen=exp=1606640870~acl=/HO4SfaaySLc/*~hmac=71f1193fbac2d6375a462c691d9670a3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=12a541d57ef2394f23d429a8160ba24c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=c01fa07f4d96783fc7186951be2ad0dc" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cảnh s&aacute;t kh&aacute;m nghiệm nơi t&igrave;m thấy thi thể người trong vali</span></strong> Rạng s&aacute;ng 28/11, h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t được huy động để phong tỏa nơi ph&aacute;t hiện thi thể người trong chiếc vali ở quận 7, TP.HCM.</figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_5_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Rạng s&aacute;ng 28/11, h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t thuộc C&ocirc;ng an quận 7 phối hợp với c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, l&agrave;m c&aacute;c thủ tục điều tra sau khi ph&aacute;t hiện thi thể người tại căn nh&agrave; 3 tầng ở đường số 3, phường T&acirc;n Hưng, quận 7, TP.HCM.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_4_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thi thể nạn nh&acirc;n được người d&acirc;n t&igrave;m thấy v&agrave;o tối 27/11, được bỏ trong chiếc vali v&agrave; để ở ph&ograve;ng vệ sinh của căn nh&agrave;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_1_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cảnh s&aacute;t phong tỏa một phần đường số 3 (phường T&acirc;n Hưng) để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m nghiệm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_3_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một nguồn tin của <em>Zing</em> cho biết đ&acirc;y l&agrave; một vụ &aacute;n mạng. Vị n&agrave;y n&oacute;i vụ việc đang được l&agrave;m r&otilde; n&ecirc;n chưa thể cung cấp th&ocirc;ng tin về nạn nh&acirc;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_6_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều người d&acirc;n đến gần hiện trường để theo d&otilde;i lực lượng chức năng l&agrave;m nhiệm vụ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_2_zing.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Đến hơn 3h s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, nhiều cảnh s&aacute;t vẫn t&uacute;c trực tại hiện trường. Theo người d&acirc;n, khoảng 4 giờ trước đ&oacute;, một xe chuy&ecirc;n dụng của lực lượng chức năng đ&atilde; lui v&agrave;o ng&ocirc;i nh&agrave;, sau đ&oacute; c&ocirc;ng an đem một số bịch v&agrave; vật dụng l&ecirc;n xe rồi rời đi.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_vali_1_1.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, tr&ecirc;n một số mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng chia sẻ h&igrave;nh ảnh chiếc vali được cho l&agrave; li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n. Theo video ghi lại, quanh chiếc vali xuất hiện vết m&aacute;u, cạnh đ&oacute; l&agrave; k&igrave;m cộng lực v&agrave; cưa tay. Ảnh: <em>91.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali o TP.HCM anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_mapquan7.jpg" title="thi thể người trong vali ở TP.HCM ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vụ việc xảy ra tại căn nh&agrave; ở đường số 3, phường T&acirc;n Hưng, quận 7, TP.HCM (chấm đỏ). Ảnh: <em>Google Maps.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top