Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở ở Bắc Trà My cách hiện trường 50m

Chiều nay, trung tá Phạm Thế Long, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho hay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Chiều nay, trung t&aacute; Phạm Thế Long, Ph&oacute; Trưởng C&ocirc;ng an huyện Bắc Tr&agrave; My cho hay, lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể &ocirc;ng Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, tr&uacute; huyện Thăng B&igrave;nh, Quảng Nam).</p> <p>Theo trung t&aacute; Long, gần 100 chiến sĩ gồm bộ đội, c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n xuy&ecirc;n đ&ecirc;m nỗ lực t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n mất t&iacute;ch trong vụ sạt lở xảy ra tại QL 40B đoạn qua x&atilde; Tr&agrave; T&acirc;n (huyện Bắc Tr&agrave; My).</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở ở Bắc Trà My cách hiện trường 50m" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tim-thay-thi-the-nan-nhan-trong-vu-sat-lo-bac-tra-my.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">10h30 s&aacute;ng nay, thi thể &ocirc;ng Hạ được t&igrave;m thấy</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở ở Bắc Trà My cách hiện trường 50m" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tim-thay-thi-the-nan-nhan-trong-vu-sat-lo-bac-tra-my-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Hiện trường vụ sạt lở</td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Lực lượng cứu hộ đ&atilde; đ&agrave;o bới bộ đất đ&aacute; tại hiện trường xảy ra sạt lở nhưng vẫn kh&ocirc;ng thấy. S&aacute;ng nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mở rộng khu vực t&igrave;m kiếm. Đến 10h30 s&aacute;ng nay, thi thể &ocirc;ng Hạ được t&igrave;m thấy tại cống nước c&aacute;ch hiện trường khoảng 50m&quot;, trung t&aacute; Long n&oacute;i.</p> <p>Hiện,&nbsp;cơ quan chức năng đang l&agrave;m c&aacute;c thủ tục để b&agrave;n giao thi thể nạn nh&acirc;n cho gia đ&igrave;nh.</p> <p>Trước đ&oacute;, khoảng 14h45 chiều 11/11, tại Km66 tuyến QL 40B, đoạn qua th&ocirc;n 3, (x&atilde; Tr&agrave; T&acirc;n) xảy ra vụ sạt lở. H&agrave;ng trăm m&eacute;t khối đất đ&aacute; tr&agrave;n xuống đường, g&acirc;y &aacute;ch tắc giao th&ocirc;ng.</p> <p>Khoảng 15 ph&uacute;t sau, 9 người đi đường đến khu vực tr&ecirc;n đ&atilde; dừng xe, d&ugrave;ng dao chặt c&acirc;y v&agrave; san gạt đất đ&aacute; để c&oacute; lối đi.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, nhiều người đứng ngo&agrave;i ph&aacute;t hiện n&uacute;i tiếp tục sạt lở đ&atilde; h&ocirc; to cảnh b&aacute;o. 9 người n&agrave;y bỏ chạy, tuy nhi&ecirc;n n&uacute;i sạt qu&aacute; nhanh khiến hai người bị thương nặng, 1 người mất t&iacute;ch.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top